| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/383/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 obowiązujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz.1591, ze zm.), art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r., Nr 95, poz. 613, ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. z   dnia 2   sierpnia 2012r. ( M.P. z   2012r., poz. 587 ) na wniosek Prezydenta Miasta i   po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową  

Rada Miejska w   Dąbrowie Górniczej uchwala:  

§   1.   Roczne stawki podatku od nieruchomości:  

1.   od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych - od 1   m² powierzchni użytkowej - 0,65 zł  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1   m² powierzchni użytkowej - 22,17 zł  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1   m² powierzchni użytkowej - 10,52 zł  

4)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1   m² powierzchni użytkowej - 4,56 zł  

5)   lokale, sale lekcyjne oraz obiekty sportowe :  

a)   będące we władaniu placówek objętych systemem oświaty, wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z   działalnością oświatową - od 1   m² powierzchni użytkowej - 6,59 zł  

b)   będące we władaniu placówek objętych systemem pomocy społecznej, wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1   m² powierzchni użytkowej - 6,59 zł  

6)   pozostałych budynków, w   tym:  

a)   od pozostałych budynków, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1   m² powierzchni użytkowej - 7,34 zł  

b)   od budynków gospodarczych (stodoły, obory, komórki, chlewy) - od 1   m² powierzchni użytkowej - 3,81 zł  

2.   od wartości budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej - 2%  

3.   od gruntów w   tym:  

1)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - od 1   m² powierzchni - 0,80 zł  

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1   ha powierzchni - 4,19 zł  

3)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1   m² powierzchni - 0,29 zł  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   dotyczy roku podatkowego 2013.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  


Agnieszka   Pasternak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »