| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/384/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r, Nr 95, poz. 613, ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. z   dnia 2   sierpnia 2012r. ( M.P. z   2012r., poz. 587 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013r. z   dnia 8   października 2012 ( M.P. z   2012r., poz. 743 ), na wniosek Prezydenta Miasta i   po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową  

Rada Miejska w   Dąbrowie Górniczej uchwala  

§   1.   Roczne stawki podatku od środków transportowych w   sposób następujący:  

1.   Od autobusów o   liczbie miejsc do siedzenia według poniższego zestawienia:  

 

Liczba miejsc do siedzenia:  

Stawki podatków dla autobusów wyprodukowanych w   roku 1995 i   wcześniej  

Stawki podatków dla autobusów wyprodukowanych po roku 1995  

do 15 miejsc  

726,00 zł  

666,00 zł  

powyżej 15 do 30 miejsc włącznie  

1.344,00 zł  

1.296,00 zł  

powyżej 30 miejsc  

1.968,00 zł  

1.920,00 zł  

2.   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton według poniższego zestawienia:  

 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu  

Stawki podatków dla samochodów wyprodukowanych w   roku 1995 i   wcześniej  

Stawki podatków dla samochodów wyprodukowanych po roku 1995  

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  

726,00 zł  

618,00 zł  

powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie  

1.188,00 zł  

1.050,00 zł  

powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton  

1.440,00 zł  

1.344,00 zł  

3.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według poniższego zestawienia:  

 

Ilość osi  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach -   nie mniej niż ........  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach -  
mniej niż ...  

Stawki podatkowe dla samochodów ciężarowych posiadających oś jezdną (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Stawki podatkowe dla samochodów ciężarowych posiadających inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

 

 

 

 

 

2 osie  

12 ton  

15 ton  

1.728,00 zł  

2.088,00 zł  

2 osie  

15 ton  

 

1.788,00 zł  

2.220,00 zł  

 

 

 

 

 

3 osie  

12 ton  

19 ton  

1.416,00 zł  

2.136,00 zł  

3 osie  

19 ton  

23 tony  

2.040,00 zł  

2.256,00 zł  

3 osie  

23 tony  

 

2.196,00 zł  

2.418,00 zł  

 

 

 

 

 

4 osie i   więcej  

12 ton  

25 ton  

1.416,00 zł  

2.574,00 zł  

4 osie i   więcej  

25 ton  

29 ton  

2.364,00 zł  

2.694,00 zł  

4 osie i   więcej  

29 ton  

 

2.646,00 zł  

2.946,00 zł  

 

 

 

 

 

4.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton:  

1)   od 3,5 tony do 7   ton włącznie - 1.272,00 zł  

2)   powyżej 7   ton do poniżej 12 ton - 1.764,00 zł  

5.   Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według poniższego zestawienia:  

 

Liczba osi ciągnika siodłowego lub balastowego  

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) -  
nie mniej niż ......  

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) -  
mniej niż .......  

Stawki podatkowe dla ciągników siodłowych lub balastowych posiadających oś jezdną (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Stawki podatkowe dla ciągników siodłowych lub balastowych posiadających inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

 

 

 

 

 

2 osie  

12 ton  

18 ton  

1.452,00 zł  

1.500,00 zł  

2 osie  

18 ton  

25 ton  

1.524,00 zł  

1.620,00 zł  

2 osie  

25 ton  

31 tony  

1.680,00 zł  

1.812,00 zł  

2 osie  

31 ton  

 

2.040,00 zł  

2.310,00 zł  

 

 

 

 

 

3 osie  

12 ton  

40 ton  

2.172,00 zł  

2.280,00 zł  

3 osie  

40 ton  

 

2.634,00 zł  

2.958,00 zł  

 

 

 

 

 

6.   Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

1)   o masie całkowitej od 7   ton do poniżej 12 ton - 1.014,00 zł  

7.   Od przyczep i   naczep, posiadających 1   lub więcej osi, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - według poniższego zestawienia :  

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawki podatkowe dla przyczep i   naczep posiadających oś jezdną (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Stawki podatkowe dla przyczep i   naczep posiadających inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie  

1.182,00 zł  

1.656,00 zł  

powyżej 36 ton  

1.740,00 zł  

2.136,00 zł  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   dotyczy roku podatkowego 2013.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  


Agnieszka   Pasternak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »