| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/60/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art.211,art. 212, art. 217, art. 220 i   art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o   kwotę   199 909,00 zł   , to jest z   kwoty   10 721 116,00 zł  

do kwoty   10 921 025,00 zł   , w   tym:  

1)   wydatki bieżące o   kwotę   189 909,00 zł   , to jest z   kwoty   9 237 916,00 zł   do kwoty   9 427 825,00 zł  

2)   wydatki majątkowe o   kwotę   10 000,00 zł   , to jest z   kwoty   1 483 200,00 zł   do kwoty   1 493 200,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały  

§   2.   1.   Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę 166 335,00 zł i   zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w   WFOŚ i   GW w   Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej.  

2.   Zwiększa się przychody budżetu gminy o   kwotę 199 909,00 zł, to jest z   kwoty 60 000,00 zł do kwoty  

259 909,00 zł, w   tym:  

1)   w § 950 – Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   kwotę   193 580,64 zł   to jest z   kwoty   “0”   do kwoty   193 580,64 zł  

2)   w § 957 – Nadwyżki z   lat ubiegłych o   kwotę   6 328,36 zł   to jest z   kwoty   60 000,00 zł   do kwoty   66 328,36 zł  

§   3.   1.   Załącznik nr 3   do uchwały budżetowej na rok 2012 obejmujący przychody i   rozchody budżetu gminy otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Załącznik nr 7   do uchwały budżetowej na rok 2012 obejmujący zestawienie kwot udzielanych dotacji otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/60/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2012  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/60/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/60/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/60/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Jejkowice  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »