| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/60/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art.211,art. 212, art. 217, art. 220 i   art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o   kwotę   199 909,00 zł   , to jest z   kwoty   10 721 116,00 zł  

do kwoty   10 921 025,00 zł   , w   tym:  

1)   wydatki bieżące o   kwotę   189 909,00 zł   , to jest z   kwoty   9 237 916,00 zł   do kwoty   9 427 825,00 zł  

2)   wydatki majątkowe o   kwotę   10 000,00 zł   , to jest z   kwoty   1 483 200,00 zł   do kwoty   1 493 200,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały  

§   2.   1.   Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę 166 335,00 zł i   zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w   WFOŚ i   GW w   Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej.  

2.   Zwiększa się przychody budżetu gminy o   kwotę 199 909,00 zł, to jest z   kwoty 60 000,00 zł do kwoty  

259 909,00 zł, w   tym:  

1)   w § 950 – Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   kwotę   193 580,64 zł   to jest z   kwoty   “0”   do kwoty   193 580,64 zł  

2)   w § 957 – Nadwyżki z   lat ubiegłych o   kwotę   6 328,36 zł   to jest z   kwoty   60 000,00 zł   do kwoty   66 328,36 zł  

§   3.   1.   Załącznik nr 3   do uchwały budżetowej na rok 2012 obejmujący przychody i   rozchody budżetu gminy otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Załącznik nr 7   do uchwały budżetowej na rok 2012 obejmujący zestawienie kwot udzielanych dotacji otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/60/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2012  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/60/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/60/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/60/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Jejkowice  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »