| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23.171.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2012 roku

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591; z   późn. zm.) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2012 r.  

 

DOCHODY  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

340.000  

 

Dz.  

Rozdz.  

T R E S Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

600  

 

Transport i   łączność  

340.000  

 

 

 

- dochody majątkowe  

w tym: dotacja celowa z   powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jst + 340.000  

340.000  

 

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

370.196  

30.196  

600  

 

Transport i   łączność  

340.000  

 

 

60014  

Drogi publiczne powiatowe  

340.000  

 

 

 

- wydatki majątkowe  

z tego: - inwestycje i   zakupy inwestycyjne+ 340.000  

340.000  

 

754  

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona p.poż  

10.000  

 

 

75412  

Ochotnicze Straże Pożarne  

10.000  

 

 

 

- wydatki bieżące  

w tym; wydatki jednostek budżetowych + 10.000  

z tego: związane z   realizacją ich statutowych zadań + 10.000  

10.000  

 

852  

 

Pomoc społeczna  

 

5.000  

 

85216  

Zasiłki stałe  

 

5.000  

 

 

-   wydatki bieżące  

z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000  

 

5.000  

854  

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

10.196  

 

 

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

10.196  

 

 

 

- wydatki bieżące  

z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych + 10.196  

10.196  

 

921  

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

10.000  

 

 

92109  

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

10.000  

 

 

 

- wydatki bieżące  

w tym; dotacja na zadania bieżące + 10.000  

10.000  

 

926  

 

Kultura fizyczna  

 

25.196  

 

92601  

Obiekty sportowe  

 

25.196  

 

 

- wydatki majątkowe  

z tego: inwestycje i   zakupy inwestycyjne- 25.196  

w tym: na programy i   projekty finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   - 21.172  

 

25.196  

§   2.   Załącznik nr 7   do uchwały budżetowej stanowiący "   Dotacje na 2012rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych"   otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Krzepic  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Załącznik do Uchwały Nr 23.171.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dotacje na 2012rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa jednostki  

Dotacja podmiotowa  

Dotacja przedmiotowa  

Dotacja celowa inwestycyjna  

010  

01010  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy Gminy Krzepice  

 

 

1.664.859  

600  

60014  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

340.000  

851  

85195  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

40.000  

900  

90001  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy Gminy Krzepice  

 

135.920  

1.698.888  

921  

92109  

Gminny Ośrodek Kultury w   Krzepicach - instytucja kultury  

345.000  

 

 

921  

92116  

Gminna Biblioteka Publiczna w   Krzepicach - instytucja kultury  

120.000  

 

 

O G Ó Ł E M  

 

 

465.000  

135.920  

3.743.747  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »