| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23.171.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2012 roku

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591; z   późn. zm.) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2012 r.  

 

DOCHODY  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

340.000  

 

Dz.  

Rozdz.  

T R E S Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

600  

 

Transport i   łączność  

340.000  

 

 

 

- dochody majątkowe  

w tym: dotacja celowa z   powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jst + 340.000  

340.000  

 

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

370.196  

30.196  

600  

 

Transport i   łączność  

340.000  

 

 

60014  

Drogi publiczne powiatowe  

340.000  

 

 

 

- wydatki majątkowe  

z tego: - inwestycje i   zakupy inwestycyjne+ 340.000  

340.000  

 

754  

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona p.poż  

10.000  

 

 

75412  

Ochotnicze Straże Pożarne  

10.000  

 

 

 

- wydatki bieżące  

w tym; wydatki jednostek budżetowych + 10.000  

z tego: związane z   realizacją ich statutowych zadań + 10.000  

10.000  

 

852  

 

Pomoc społeczna  

 

5.000  

 

85216  

Zasiłki stałe  

 

5.000  

 

 

-   wydatki bieżące  

z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000  

 

5.000  

854  

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

10.196  

 

 

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

10.196  

 

 

 

- wydatki bieżące  

z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych + 10.196  

10.196  

 

921  

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

10.000  

 

 

92109  

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

10.000  

 

 

 

- wydatki bieżące  

w tym; dotacja na zadania bieżące + 10.000  

10.000  

 

926  

 

Kultura fizyczna  

 

25.196  

 

92601  

Obiekty sportowe  

 

25.196  

 

 

- wydatki majątkowe  

z tego: inwestycje i   zakupy inwestycyjne- 25.196  

w tym: na programy i   projekty finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   - 21.172  

 

25.196  

§   2.   Załącznik nr 7   do uchwały budżetowej stanowiący "   Dotacje na 2012rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych"   otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Krzepic  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Załącznik do Uchwały Nr 23.171.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dotacje na 2012rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa jednostki  

Dotacja podmiotowa  

Dotacja przedmiotowa  

Dotacja celowa inwestycyjna  

010  

01010  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy Gminy Krzepice  

 

 

1.664.859  

600  

60014  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

340.000  

851  

85195  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

40.000  

900  

90001  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy Gminy Krzepice  

 

135.920  

1.698.888  

921  

92109  

Gminny Ośrodek Kultury w   Krzepicach - instytucja kultury  

345.000  

 

 

921  

92116  

Gminna Biblioteka Publiczna w   Krzepicach - instytucja kultury  

120.000  

 

 

O G Ó Ł E M  

 

 

465.000  

135.920  

3.743.747  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »