| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/261/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami) po pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala :

§ 1. Określić, dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, wzory deklaracji na podatek:

a) od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem nr 1

b) rolny – zgodnie z załącznikiem nr 2

c) leśny – zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. Określić, dla osób fizycznych, wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej „Racje Gminne”.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XI/133/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI / 261 / 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI / 261 / 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI / 261 / 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI / 261 / 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 5, art. 6a ust. 8 pkt 1, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), oraz art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy, określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, na których:

- osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach

- osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także Jednostki organizacyjne
Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy Państwowe są obowiązane złożyć deklaracje na
podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny na dany rok podatkowy.

Wzory deklaracji i informacji zostały zmienione w związku ze zmianą szaty graficznej, m.in. zmniejszeniem ilości stron formularzy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »