| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/261/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami) po pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala :

§ 1. Określić, dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, wzory deklaracji na podatek:

a) od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem nr 1

b) rolny – zgodnie z załącznikiem nr 2

c) leśny – zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. Określić, dla osób fizycznych, wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej „Racje Gminne”.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XI/133/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI / 261 / 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI / 261 / 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI / 261 / 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI / 261 / 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 5, art. 6a ust. 8 pkt 1, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), oraz art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy, określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, na których:

- osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach

- osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także Jednostki organizacyjne
Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy Państwowe są obowiązane złożyć deklaracje na
podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny na dany rok podatkowy.

Wzory deklaracji i informacji zostały zmienione w związku ze zmianą szaty graficznej, m.in. zmniejszeniem ilości stron formularzy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »