| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/249/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 18 października 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:  

§   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i   bezpieczeństwa publicznego,  

2)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące własność Gminy zajęte na działalność w   zakresie sportu, rekreacji i   kultury,  

3)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na działalność w   zakresie zbiorowego dostarczania wody i   odprowadzania ścieków na rzecz ogółu ludności związane z   realizacją zadań własnych Gminy,  

4)   grunty sklasyfikowane w   ewidencji gruntów i   budynków jako drogi, za wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XVII/128/11 z   dnia 7   grudnia 2011 r. w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy, na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »