| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/249/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 18 października 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:  

§   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i   bezpieczeństwa publicznego,  

2)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące własność Gminy zajęte na działalność w   zakresie sportu, rekreacji i   kultury,  

3)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na działalność w   zakresie zbiorowego dostarczania wody i   odprowadzania ścieków na rzecz ogółu ludności związane z   realizacją zadań własnych Gminy,  

4)   grunty sklasyfikowane w   ewidencji gruntów i   budynków jako drogi, za wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XVII/128/11 z   dnia 7   grudnia 2011 r. w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy, na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »