| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/418/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zabrze na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 12   stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miasta Zabrze  
uchwala:  

§   1.   Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:  

1.   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

Powyżej 9   i mniej niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

756,00  

1.260,00  

1.536,00  

b)   równej lub wyższej 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub   zawieszeniem uznanym za   równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

13  

1.596,00  

1.680,00  

13  

14  

1.680,00  

1.776,00  

14  

15  

1.776,00  

1.836,00  

15  

 

1.836,00  

1.908,00  

3 osie  

12  

17  

1.776,00  

1.836,00  

17  

19  

1.836,00  

1.908,00  

19  

21  

1.908,00  

1.968,00  

21  

23  

1.968,00  

2.076,00  

23  

25  

2.076,00  

2.148,00  

25  

 

2.148,00  

2.220,00  

4 osie i   więcej  

12  

25  

2.076,00  

2.148,00  

25  

27  

2.148,00  

2.220,00  

27  

29  

2.220,00  

2.304,00  

29  

31  

2.304,00  

3.000,00  

31  

 

3.000,00  

3.000,00  

2.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Do 7  

Powyżej 7   i poniżej 12  

Stawka podatku (w złotych)  

1.680,00  

1.800,00  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

18  

1.800,00  

1.836,00  

18  

25  

1.836,00  

1.908,00  

25  

31  

1.908,00  

1.968,00  

31  

 

1.968,00  

2.352,00  

3 osie  

12  

40  

2.244,00  

2.292,00  

40  

 

2.904,00  

3.048,00  

3.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.248,00 zł.  

4.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1 oś  

12  

18  

1.128,00  

1.128,00  

18  

25  

1.128,00  

1.128,00  

25  

 

1.248,00  

1.248,00  

2 osie  

12  

28  

1.248,00  

1.248,00  

28  

33  

1.248,00  

1.248,00  

33  

38  

1.512,00  

1.608,00  

38  

 

2.136,00  

2.136,00  

3 osie  

12  

38  

1.380,00  

1.512,00  

38  

 

2.136,00  

2.136,00  

5.   Od autobusu w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

 

Mniejszej niż 30 miejsc  

Równej lub wyższej niż 30 miejsc  

Stawka podatku (w złotych)  

1.800,00  

2.256,00  

§   2.   Traci moc Uchwała XVI/196/11 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 14 listopada 2011r. w   sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zabrze na 2012 rok.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »