| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/418/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zabrze na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 12   stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miasta Zabrze  
uchwala:  

§   1.   Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:  

1.   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

Powyżej 9   i mniej niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

756,00  

1.260,00  

1.536,00  

b)   równej lub wyższej 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub   zawieszeniem uznanym za   równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

13  

1.596,00  

1.680,00  

13  

14  

1.680,00  

1.776,00  

14  

15  

1.776,00  

1.836,00  

15  

 

1.836,00  

1.908,00  

3 osie  

12  

17  

1.776,00  

1.836,00  

17  

19  

1.836,00  

1.908,00  

19  

21  

1.908,00  

1.968,00  

21  

23  

1.968,00  

2.076,00  

23  

25  

2.076,00  

2.148,00  

25  

 

2.148,00  

2.220,00  

4 osie i   więcej  

12  

25  

2.076,00  

2.148,00  

25  

27  

2.148,00  

2.220,00  

27  

29  

2.220,00  

2.304,00  

29  

31  

2.304,00  

3.000,00  

31  

 

3.000,00  

3.000,00  

2.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Do 7  

Powyżej 7   i poniżej 12  

Stawka podatku (w złotych)  

1.680,00  

1.800,00  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

18  

1.800,00  

1.836,00  

18  

25  

1.836,00  

1.908,00  

25  

31  

1.908,00  

1.968,00  

31  

 

1.968,00  

2.352,00  

3 osie  

12  

40  

2.244,00  

2.292,00  

40  

 

2.904,00  

3.048,00  

3.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.248,00 zł.  

4.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1 oś  

12  

18  

1.128,00  

1.128,00  

18  

25  

1.128,00  

1.128,00  

25  

 

1.248,00  

1.248,00  

2 osie  

12  

28  

1.248,00  

1.248,00  

28  

33  

1.248,00  

1.248,00  

33  

38  

1.512,00  

1.608,00  

38  

 

2.136,00  

2.136,00  

3 osie  

12  

38  

1.380,00  

1.512,00  

38  

 

2.136,00  

2.136,00  

5.   Od autobusu w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

 

Mniejszej niż 30 miejsc  

Równej lub wyższej niż 30 miejsc  

Stawka podatku (w złotych)  

1.800,00  

2.256,00  

§   2.   Traci moc Uchwała XVI/196/11 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 14 listopada 2011r. w   sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zabrze na 2012 rok.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »