| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/419/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.   t.   Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5   ust. 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991   roku o   podatkach  
i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) – dalej u.p.o.l., na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miasta Zabrze  
uchwala:  

§   1.   Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:  

 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części  

 

0,73    
od 1   m 2 pow. użytkowej  

2) od budynków lub ich części, związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                

 

22,82    
od 1   m 2 pow. użytkowej  

3) od budynków lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

 

10,65    
od 1   m 2 pow. użytkowej  

4) od budynków lub ich części, związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  

 

4,63                  
od 1   m 2 pow. użytkowej  

5) od pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego                

 

7,66    
od 1   m 2 pow. użytkowej  

6) od budynków lub ich części, jeżeli nie są związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych jako chlewiki, komórki,  

 

5,42    
od 1   m 2 pow. użytkowej  

7) od budowli związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej                

 

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   i ust. 3-7 u.p.o.l.  

8) od gruntów:  

 

 

a) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez   względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków                

 

0,88    
od 1   m 2 powierzchni  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub   elektrowni wodnych  

 

4,51    
od 1   ha powierzchni  

c) pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej   działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

 

0,45    
od 1   m 2 powierzchni  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc Uchwała XVI/195/11 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 14 listopada 2011 r. w   sprawie:  
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze na 2012 rok.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym  
Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »