| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/582/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie: art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   2012 r. poz. 587) oraz art.18 ust. 2   pkt 8   i   art.   40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.).  

Rada Miejska w   Bielsku-Białej  
postanawia  

§   1.   Określić roczne stawki podatku od nieruchomości, dla podmiotów wymienionych w   art. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych w   wysokości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   od 1   m 2 powierzchni 0,88 zł,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   - od 1   ha powierzchni 4,51 zł;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1   m 2 powierzchni 0,41 zł,  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 0,68 zł,  

b)   piwnic w   budynkach mieszkalnych o   wysokości powyżej 2,20 m z   wyjątkiem powierzchni zajętej na cele związane z   działalnością gospodarczą - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 0,34 zł,  

c)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 22,67 zł,  

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 10,65 zł,  

e)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 3,45 zł,  

f)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 7,46 zł;  

3)   Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust. 3   - 7   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XIII/282/2011 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 22 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »