| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/582/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie: art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   2012 r. poz. 587) oraz art.18 ust. 2   pkt 8   i   art.   40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.).  

Rada Miejska w   Bielsku-Białej  
postanawia  

§   1.   Określić roczne stawki podatku od nieruchomości, dla podmiotów wymienionych w   art. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych w   wysokości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   od 1   m 2 powierzchni 0,88 zł,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   - od 1   ha powierzchni 4,51 zł;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1   m 2 powierzchni 0,41 zł,  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 0,68 zł,  

b)   piwnic w   budynkach mieszkalnych o   wysokości powyżej 2,20 m z   wyjątkiem powierzchni zajętej na cele związane z   działalnością gospodarczą - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 0,34 zł,  

c)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 22,67 zł,  

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 10,65 zł,  

e)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 3,45 zł,  

f)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1   m 2 powierzchni użytkowej 7,46 zł;  

3)   Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust. 3   - 7   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XIII/282/2011 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 22 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »