| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/218/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzionków

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 15 ust 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.), po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji w   trybie i   na zasadach określonych w   uchwale nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z   dnia 30 września 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radą pożytku publicznego lub organizacjami i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowegow dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miasta Radzionków  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzionków na zasadach określonych w   regulaminie korzystania z   przystanków komunikacyjnych.  

§   2.  

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzionków stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych o   czym stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Traci moc Uchwała nr 64/98 Rady Miejskiej Radzionkowa z   dnia 18 czerwca 1998 roku w   sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z   przystanków komunikacji miejskiej.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                              

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Dariusz   Wysypoł

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/218/2012    
Rady Miasta Radzionków    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radzionków  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  

Lokalizacja  

Przystanek  

1.  

Radzionków Długa  

ul. Długa  

Na żądanie  

2.  

Radzionków Kościół  

ul. Św. Wojciecha  

 

3.  

Radzionków Św. Wojciecha  

ul. Św. Wojciecha  

Na żądanie  

4.  

Radzionków Dworzec PKP  

ul. Św. Wojciecha  

 

5.  

Radzionków Norwida  

ul. Norwida  

 

6.  

Radzionków Knosały  

ul. Ks. Knosały  

 

7.  

Radzionków Sady  

ul.. Ks. Knosały  

Na żądanie  

8.  

Radzionków Rynek I  

ul. Męczenników Oświęcimia  

 

9.  

Radzionków Rynek II  

ul. Szymały  

 

10.  

Radzionków Targowisko  

ul. Szymały  

Na żądanie  

11.  

Radzionków Targowisko  

ul. Schwallenberga  

 

12.  

Rojca Dworzec PKP  

ul. Kużaja  

 

13.  

Rojca Nieznanego Żołnierza  

ul. Kużaja  

 

14.  

Rojca Sikorskiego  

ul. Sikorskiego  

 

15.  

Rojca Muzeum Chleba  

ul. Z. Nałkowskiej  

Na żądanie  

16.  

Rojca Baza Paliw  

ul. Z. Nałkowskiej  

 

17.  

Rojca Szarlejka  

ul. Z. Nałkowskiej  

Na żądanie  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/218/2012    
Rady Miasta Radzionków    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radzionków  

1.   Przystanki komunikacyjne przeznaczone są wyłącznie do obsługi komunikacji miejskiej.  

2.   Na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych zezwala się wyłącznie przewoźnikom posiadającym zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych i   specjalnych w   krajowym transporcie drogowym osób.  

3.   Wymaganego przepisami ustawy o   transporcie drogowym uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych dokonuje się w   formie umowy zawieranej z   Gminą Radzionków, na czas nie dłuższy niż 5   lat. W   przypadku zaprzestania realizacji zadania przewozowego przed upływem terminu ważności umowy, ulega ona rozwiązaniu.  

4.   Podczas obsługi przystanków komunikacyjnych środek transportu powinien podjechać możliwie najbliżej krawędzi  przystanku w   celu ułatwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania z   pojazdu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »