| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/235/2012 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca  
1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1) (tj. Dz.U z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) –   Rada Miejska z   Żywcu uchwala co następuje:  

§   1.  

              Stawka podatku od nieruchomości na 2013 rok dla podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 1, ustawy o   podatkach opłatach lokalnych od budynków, budowli, gruntów wynosi rocznie:  

1)   Od budynków mieszkalnych lub ich części  

-                 od 1   m   2   powierzchni użytkowej     0,66 zł  

2)   Od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   tym również piwnic  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 22,11 zł  

3)   Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

-                 od 1   m   2   powierzchni użytkowej     10,29 zł  

4)   Od budynków lub ich części związanych z   udzieleniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  

-                 - od 1   m   2   powierzchni użytkowej   4,61 zł  

5)   Od budynków gospodarczych nie podlegających ustawowemu zwolnieniu i   niezwiązanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 6,95 zł  

6)   Garaże zharmonizowane – kompleksy niezwiązane z   prowadzeniem działalności gospodarczej  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 7,31 zł  

7)   Garaże pozostałe niezwiązane z   prowadzeniem działalności gospodarczej  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 7,31 zł  

8)   Od pozostałych budynków nie wymienionych w   pkt 1   – 7, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

-                 od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 6,95 zł  

9)   Od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej   – 2   % wartości  

10)   Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 0,79 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 4,49 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 0,31 zł  

d)   pozostałych niezabudowanych  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 0,15 zł  

§   2.  

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w   Żywcu Nr XVII/103/2011 z   dnia 27 października 2011 w   sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku na rok 2012  

§   3.  

1)   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

2)   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

3)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żywcu  


Krzysztof   Greń

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »