| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/236/2012 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1) (tj. Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) –   Rada Miejska z   Żywcu uchwala co następuje:  

§   1.   1)   Zwalnia się od podatku od nieruchomości, poza nieruchomościami wymienionymi w   art. 7   ust. 1   i ust. 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych:  

a)   grunty, budynki i   obiekty budowlane związane z   funkcjonowaniem cmentarzy,  

b)   budynki, budowle, grunty lub ich części niezwiązane z   prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywane do działalności, o   której mowa w   ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z   2012 r. , poz. 406) oraz ustawie z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (tj. Dz.U. z   2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.),  

c)   budynki, budowle, grunty lub ich części niezwiązane z   prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywane do działalności, o   której mowa w   ustawie z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tj. Dz.U z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),  

d)   budynki, budowle, grunty lub ich części związane z   funkcjonowaniem żłobków publicznych,  

e)   budynki, budowle, grunty lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w   zakresie ochotniczej ochrony przeciwpożarowej,  

f)   budynki, grunty lub ich części o   powierzchni do 20 m 2 wykorzystywane na działalność statutową stowarzyszeń, organizacji i   związków o   ile nie są związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej,  

g)   budynki mieszkalne, z   wyłączeniem znajdujących się w   nich powierzchni związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, w   których w   2013 roku zainstalowano urządzenia wykorzystujące siły przyrody (woda, wiatr),  

h)   budynki mieszkalne, z   wyłączeniem znajdujących się w   nich powierzchni związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, w   których w   2013 roku przeprowadzono termoizolację polegającą na wymianie okien i   dociepleniu budynku.  

§   2.   Traci moc Uchwała Rady Miejskiej NR XVII/107/2011 z   dnia 27 października 2011 roku w   sprawie wprowadzenia zwolnień w   podatku od nieruchomości w   2012 r.  

§   3.   1)   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

2)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żywcu  


Krzysztof   Greń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »