| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/238/2012 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1   i 2   i art. 20 ust. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1 # (tj. Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)   Rada Miejska w   Żywcu uchwala co następuje   :  

§   1.  

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

powyżej 5,5 do 9   włącznie  

powyżej 9,0 mniej niż 12,00  

 

Stawka podatku w   złotych  

a) samochody wyprodukowane po roku 2002  

700,00  

1.140,00  

1.370,00  

b) samochody wyprodukowane w   roku 2002 i   wcześniej  

750,00  

1.210,00  

1.500,00  

2)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Nie mniej niż:  

Mniej niż:  

Stawka podatku w   złotych  

2 osie  

12 t  

15 t  

2.140,00  

2.380,00  

15 t  

20 t  

2.380,00  

2.650,00  

20 t  

 

2.570,00  

2.850,00  

3 osie  

12 t  

20 t  

2.140,00  

2.380,00  

20 t  

25 t  

2.380,00  

2.650,00  

25 t  

 

2.570,00  

2.850,00  

4 osie i   więcej  

12 t  

25 t  

2.140,00  

2.380,00  

25 t  

29 t  

2.380,00  

2.650,00  

29 t  

 

2.570,00  

3.000,00  


3)   od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

 

Ciągniki wyprodukowane  

 

w 2002 roku i   wcześniej  

po 2002 roku  

a) ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton  

1.400,00  

1.270,00  

b) ciągnik o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton  

1.740,00  

1.600,00  

4)   od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

2 osie  

od 12 ton - mniej niż 31 ton  

1.960,00  

2.200,00  

od 31 ton do 36 ton włącznie  

1.990,00  

2.360,00  

powyżej 36 ton  

2.570,00  

2.840,00  

3 osie  

od 12 do 36 ton włącznie  

1.960,00  

2.230,00  

powyżej 36 ton - mniej niż 40 ton  

2.240,00  

2.840,00  

nie mniej niż 40 ton i   powyżej  

2.570,00  

3.060,00  

5)   od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):  

a)   od 7   ton i   poniżej 12 ton 1.500,00 zł  

6)   od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) równą lub wyższą niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita ton  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie  
 

1.570,00  

1.730,00  

powyżej 36 ton  
 

2.000,00  

2.230,00  


7)   od autobusów:  

 

 

mniej niż 30 miejsc  

równej lub większej niż 30 miejsc  

 

stawka podatku w   złotych  

a) wyprodukowanych po roku 2002  

1.570,00  

1.990,00  

b) wyprodukowanych w   roku 2002 i   wcześniej  

1.730,00  

2.230,00  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta.  

§   4.  

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w   Żywcu Nr XVII/104/2011 z   dnia 27 października 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowychw 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żywcu  


Krzysztof   Greń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »