| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/240/2012 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2013 r. oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   , art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i   art. 19 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) zarządza się co następuje:  

§   1.   Ustala się na 2013 rok stawkę roczną opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Żywiec w   wysokości 40,00 zł od jednego psa.  

§   2.   1)   Zwalnia się od opłaty od posiadania psów wziętych z   żywieckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie umowy adopcyjnej spisanej w   2013 roku.  

2)   Zwalnia się od opłaty od posiadania psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji oraz czipowaniu na podstawie zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego lub odpowiedniego wpisu do książeczki zdrowia psa.  

§   3.   1)   Opłatę, o   której wyżej mowa, posiadacz psa jest zobowiązany wpłacić bez wezwania w   terminie do dnia 15 kwietnia 2013 roku w   kasie Urzędu Miejskiego w   Żywcu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   Żywcu.  

2)   W przypadku gdy obowiązek wpłaty opłaty od posiadania psów powstał po dniu 15 kwietnia 2013 roku opłata płatna jest w   ciągu 14 dni od daty nabycia psa.  

3)   W przypadku gdy obowiązek wpłaty opłaty od posiadania psów wygasł w   I połowie roku, lub gdy powstał w   II połowie roku, posiadacz psa wpłaca opłatę w   wysokości połowy stawki określonej w   § 1.  

4)   O okolicznościach powodujących powstanie lub wygaśnięcie obowiązku wpłaty opłaty posiadacz psa zawiadamia w   terminie 14 dni Urząd Miejski w   Żywcu Wydział Finansów i   Budżetu.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   5.   Traci na mocy uchwała Nr XVII/106/2011 Rady Miejskiej w   Żywcu z   dnia 27 października 2011 r. w   sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2012 r. oraz określenia zasad ustalenia poboru i   terminów płatności tej opłaty.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żywcu  


Krzysztof   Greń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »