| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/184/12 Rady Gminy Godów

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1, art. 7 ust. 3 art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m2powierzchni - 0,81 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
- 4,19 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2powierzchni - 0,30 zł

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, od 1m2powierzchni użytkowej - 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m2powierzchni użytkowej - 17,98 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2powierzchni użytkowej - 9,04 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1m2powierzchni użytkowej - 4,63 zł

e) garaży pozostałych, od 1 m2powierzchni użytkowej - 4,56 zł

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2powierzchni użytkowej - 4,36 zł

3) Od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane wyłącznie na:

1) potrzeby działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty niesklasyfikowane oznaczone symbolem TR (tereny różne), TI (inne tereny komunikacyjne) i DR (droga) – z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Podatek od nieruchomości płatny jest na rachunek bankowy Gminy Godów nr 38 8470 0001 2001 0020 4899 0003 w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »