| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/186/12 Rady Gminy Godów

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz.1682 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się:

1)sołectwo Godów – Małgorzata Olejok,

2)sołectwo Gołkowice – Bronisława Wrodarczyk,

3)sołectwo Krostoszowice – Erwin Szkatuła,

4)sołectwo Łaziska – Zdzisław Widenka,

5)sołectwo Podbucze – Zyta Wrona,

6)sołectwo Skrbeńsko – Franciszek Moczała,

7)sołectwo Skrzyszów – Genowefa Knopik.

§ 3. Inkasenci zobowiązani są do:

1)pobierania podatków i opłat, o których mowa w § 1 i dokonywania wpłat na rachunek bankowy nr 38 8470 0001 2001 0020 4899 0003 Gminy Godów w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój w terminie do 3 dni od dnia dokonania inkasa,

2)rozliczania się z pobranych kwitariuszy przychodowych do 3 dni od dnia dokonania inkasa.

§ 4. Ustalić wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru:

1)podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w wysokości 3 % zainkasowanych należności,

2)opłaty od posiadania psów w wysokości 3 % zainkasowanych należności.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »