| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/186/12 Rady Gminy Godów

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz.1682 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się:

1)sołectwo Godów – Małgorzata Olejok,

2)sołectwo Gołkowice – Bronisława Wrodarczyk,

3)sołectwo Krostoszowice – Erwin Szkatuła,

4)sołectwo Łaziska – Zdzisław Widenka,

5)sołectwo Podbucze – Zyta Wrona,

6)sołectwo Skrbeńsko – Franciszek Moczała,

7)sołectwo Skrzyszów – Genowefa Knopik.

§ 3. Inkasenci zobowiązani są do:

1)pobierania podatków i opłat, o których mowa w § 1 i dokonywania wpłat na rachunek bankowy nr 38 8470 0001 2001 0020 4899 0003 Gminy Godów w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój w terminie do 3 dni od dnia dokonania inkasa,

2)rozliczania się z pobranych kwitariuszy przychodowych do 3 dni od dnia dokonania inkasa.

§ 4. Ustalić wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru:

1)podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w wysokości 3 % zainkasowanych należności,

2)opłaty od posiadania psów w wysokości 3 % zainkasowanych należności.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »