| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/194/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   w związku z   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1   i ust. 2   art.12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172)  

Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje;  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013  

1.   od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej w   tonach:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Samochody ciężarowe  

Wyprodukowane po roku 1995  

Wyprodukowane w   roku 1995 i   wcześniej  

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  

324,00 zł  

555,00 zł  

powyżej 5,5 t do 9   t włącznie  

843,00 zł  

1 217,00 zł  

powyżej 9   t i   poniżej 12 t  

1 108,00 zł  

1 265,00 zł  

2.   od samochodów ciężarowych o   masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne  

Inny system zawieszenia osi  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Stawka podatku w   złotych  

2 osie  

12  

15  

1 361,00 zł  

1 530,00 zł  

15  

 

1 891,00 zł  

2 010,00 zł  

3 osie  

12  

19  

1 818,00 zł  

2 143,00 zł  

19  

23  

2 010,00 zł  

2 410,00 zł  

23  

-  

2 275,00 zł  

2 661,00 zł  

4 osie  

12  

29  

1 891,00 z   ł  

2 410,00 zł  

29  

-  

2 410,00 zł  

3 087,00 zł  

3.   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i   poniżej 12 t  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Ciągniki siodłowe lub balastowe  

Wyprodukowane po roku 1995  

Wyprodukowane w   roku 1995 i  
wcześniej.  

od 3,5 t do 7   t włącznie  

1 108,00 zł  

1 361,00 zł  

powyżej 7   t i   poniżej 12t  

1 361,00 zł  

1 615,00 zł  

4.   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t  

 

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne  

Inny system zawieszenia osi  

Nie mniej niż  

Mniej niz  

Stawka podatku w   złotych  

2 osie  

12  

25  

1 891,00 zł  

2 143,00 zł  

25  

31  

2 084,00 zł  

2 348,00 zł  

31  

 

2 275,00 zł  

2 387,00 zł  

3 osie  

12  

40  

2 084,00 zł  

2 300,00 zł  

40  

 

2 542,00 zł  

3 087,00 zł  

5.   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego - 406,00 zł  

6.   od przyczepy lub naczep, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadającego łącznie z   pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 t  

 

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne  

Inny system zawieszenia osi  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Stawka podatku w   złotych  

1 oś  

12  

18  

518,00 zł  

589,00 zł  

18  

 

650,00 zł  

782,00 zł  

2 osie  

12  

28  

711,00 zł  

711,00 zł  

28  

33  

975,00 zł  

1 167,00 zł  

33  

37  

1 167,00 zł  

1 759,00 zł  

37  

 

1 566,00 zł  

2 275,00 zł  

3 osie  

12  

 

1 301,00 zł  

1 734,00 zł  

7.   autobusy w   zależności od liczby miejsc do siedzenia  

 

 

Mniej niż 20 miejsc  

Równej 20 mniej niż 30 miejsc  

Równej lub więcej niż 30 miejsc  

Stawka w    

 

a) wyprodukowane w   roku 1995 i   wcześniej  

1 108,00 zł  

1 640,00 zł  

2 108,00 zł  

b) wyprodukowane po roku 1995  

843,00 zł  

1 240,00 zł  

1 759,00 zł  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych:  

-   pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »