| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.151.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1   lit. a) oraz pkt. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z   2010 r., Nr 95 poz. 613 z   późniejszymi zmianami) w   oparciu o   opinie Komisji,  

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój  
uchwala:  

§ 1  

1.   Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej w   roku 2013 od każdej osoby dokonującej sprzedaży na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój z   niżej  wymienionych stoisk handlowych wynosi odpowiednio:  

1)   na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka i   na Os. 1000-lecia:  

 

Rodzaj stanowiska  

Wysokość stawki  

W miesiącu styczniu  
i lutym  

W okresie  
od marca  
do grudnia  

1. z   kosza, z   ręki  

1,90 zł  

3,80 zł  

2. stragan handlowy branży spożywczej  

5,90 zł  

11,80 zł  

3. stragan handlowy branży przemysłowej  

6,70 zł  

13,40 zł  

4. nie zabudowany stół handlowy  

6,70 zł  

13,40 zł  

5. zabudowany stół handlowy  

0,50 zł  

1,00 zł  

6. szczęka handlowa branży spożywczej  

6,70 zł  

13,40 zł  

7. szczęka handlowa branży przemysłowej  

7,80 zł  

15,50 zł  

8. stanowisko samochodowe dla samochodów o   ładowności do 2,5 tony włącznie  

7,00 zł  

13,90 zł  

9. stanowisko samochodowe dla samochodów o   ładowności powyżej 2,5 tony  

9,60 zł  

19,20 zł  

10. namiot osłaniający meble  

12,00 zł  

24,00 zł  

11. kiosk handlowy bez względu na branżę za każdy rozpoczęty 1m² zajętej powierzchni  

0,06 zł  

0,06 zł  

12. inne stanowiska handlowe  

4,80 zł  

9,60 zł  

2)   sprzedaż ptaków i   zwierząt innych niż domowe   - 4,00 zł  

3)   każde stoisko zajmujące powierzchnię do 1   m 2 i od każdego następnego rozpoczętego 1   m 2
zajętej powierzchni zlokalizowane w   każdym innym miejscu niż określone w   § 1   ust. 1   pkt 1, pkt 2     50,00 zł.  

2.   Użyte w   ust.1 pkt 1) określenie „ inne stanowiska handlowe“ oznacza miejsce wyznaczone linią na  nawierzchni przeznaczone do ustawienia wieszaków, stolików, regałów handlowych itp.  

§   2.  
Przy sprzedaży kwiatów, drzewek ozdobnych i   owocowych opłatę targową pobiera się jak dla stoisk branży  przemysłowej w   zależności od typu stanowiska handlowego w   wysokościach określonych w   § 1   ust. 1   pkt 1).  

§   3.  
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   4.  
Zarządzić pobór opłaty targowej w   drodze inkasa przez Jastrzębski Zakład Komunalny w   Jastrzębiu - Zdroju ul. Dworcowa 17 D.  

§   5.  
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   6.  
Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »