| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.146.2012 Rady Gminy Kornowac

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6   i 6   a, art. 49  ust. 2, art. 54 ust. 3   i 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Kornowac uchwala:  

§   1.   Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac, w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń.  

§   4.   Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXVIII/153/2009 z   dnia 26 marca 2009 r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   listopada 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac  


Mirosław   Małek

 


Załącznik do Uchwały Nr XX.146.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »