| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.146.2012 Rady Gminy Kornowac

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6   i 6   a, art. 49  ust. 2, art. 54 ust. 3   i 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Kornowac uchwala:  

§   1.   Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac, w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń.  

§   4.   Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXVIII/153/2009 z   dnia 26 marca 2009 r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   listopada 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac  


Mirosław   Małek

 


Załącznik do Uchwały Nr XX.146.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »