| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.146.2012 Rady Gminy Kornowac

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6   i 6   a, art. 49  ust. 2, art. 54 ust. 3   i 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Kornowac uchwala:  

§   1.   Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac, w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń.  

§   4.   Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXVIII/153/2009 z   dnia 26 marca 2009 r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   listopada 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac  


Mirosław   Małek

 


Załącznik do Uchwały Nr XX.146.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »