| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/234/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 9 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   związku z   art. 14 ust. 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), w   związku z   art. 12 § 2, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i   Gminy Ogrodzieniec  

Rada Miejska w   Ogrodzieńcu  
uchwala, co następuje :  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Ogrodzieniec na 6   obwodów głosowania.  

§   2.   Granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Ogrodzieniec.  

§   4.   Traci moc Uchwałanr XLV/317/2002 z   dnia 20 czerwca 2002 r. w   sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Gminy Ogrodzieniec.  

§   5.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy Ogrodzieniec.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIX/234/2012    
Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu    
z dnia 9   października 2012 r.  
 

Numery obwodów głosowania, ich granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych  
w gminie Ogrodzieniec  

 

Nr obwodu głosowania  

Granice obwodu  

Siedziba Obwodowej  
Komisji Wyborczej  


1  
 

Ogrodzieniec ulice :  
Bolesława Chrobrego, Cicha, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Kolorowa, Konopnickiej , Kopernika, Krasickiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Książęca, Lachowizna, Leśna, Malinowa , Mieszka I, Mostowa, Narutowicza, Nowy Świat, Ogrodowa, Olkuska, Paderewskiego, Piastowska, Plac Piłsudskiego, Plac Wolności, Polna, Południowa, Różana, Hanki Sawickiej, Generała Sikorskiego, Słoneczna, Spacerowa , Spokojna, Stefana Batorego, Szeroka, Władysława Jagiełły, Wrzosowa, Wschodnia  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w   Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24, Ogrodzieniec  
 


2  
 

Ogrodzieniec ulice :  
Bzowska, Centuria, Cmentarna, Kościuszki od Nr 2   do 188 i   od Nr 1   do 73, Mickiewicza, Sienkiewicza, Wodna, 1   Maja, Słowackiego, Szkolna  

Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kościuszki 67, Ogrodzieniec  


3  
 

Fugasówka, Markowizna , Ogrodzieniec ulice : Józefów, Kościuszki od Nr 192 do Nr 216 i   od Nr 79 do Nr 135 , Osiedle Elizy Orzeszkowej  
 

Gimnazjum Publiczne w   Ogrodzieńcu,  
Os. Elizy Orzeszkowej 13, Ogrodzieniec  


4  
 

Sołectwa: Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko  

 

Szkoła Podstawowa w   Ryczowie, ul. Armii Krajowej 26, Ryczów  


5  
 

Sołectwo Podzamcze  

 

Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz, ul. Szkolna 6, Podzamcze  


6  
 

Sołectwa: Giebło, Giebło Kolonia, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus  
 

Szkoła Podstawowa w   Gieble, ul. Edukacyjna 6, Giebło  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystian Marczak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »