| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 275/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Lubliniecki

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 6   i art. 40 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 05 czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.)  

i art. 15 ust.1 pkt. 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011, Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) Rada Powiatu w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Udostępnia się operatorom lub przewoźnikom wykonującym przewozy osób w   transporcie drogowym, w   rozumieniu ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.), przystanki komunikacyjne zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik Nr 1   do uchwały.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków, o   których mowa w   ust. 1   określa załącznik Nr 2   do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Lublińcu.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 275/XVI/2012    
Rady Powiatu w   Lublińcu    
z dnia 24 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lubliniecki  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  
(gmina, miejscowość, ulica)  

Lokalizacja  

Numer drogi powiatowej  

1  

Koszęcin, Sadów, Podlesie  

Ul. Podlesie  

2323  

2  

Koszęcin, Sadów, Podlesie  

Ul. Podlesie  

2323  

3  

Koszęcin, Sadów, Leśna  

Ul. Leśna  

2326  

4  

Koszęcin, Cieszowa, Koszęcińska 1  

Ul. Koszęcińska  

2328  

5  

Koszęcin, Cieszowa, Koszęcińska 2  

Ul. Koszęcińska  

2328  

6  

Koszęcin, Strzebin, 1-go Maja  

Ul. 1-go Maja  

2333  

7  

Koszęcin, Łazy  

Łazy  

2333  

8  

Koszęcin, Rusinowice, Dworcowa  

Ul. Dworcowa  

2331  

9  

Woźniki, Woźniki, Florianek  

Ul. Florianek  

2336  

10  

Woźniki, Woźniki, Czarny Las  

Ul. Czarny Las  

2310  

11  

Woźniki, Woźniki, Skrzesówka  

Ul. Skrzesówka  

2339  

12  

Woźniki, Woźniki-Ligota Woźnicka, Karola Miarki 1  

Ul. Karola Miarki  

2310  

13  

Woźniki, Woźniki-Ligota Woźnicka, Karola Miarki 2  

Ul. Karola Miarki  

2310  

14  

Woźniki, Woźniki-Ligota Woźnicka, Kwiatowa  

Ul. Kwiatowa  

2338  

15  

Woźniki, Lubsza, Ligocka  

Ul. Ligocka  

2338  

16  

Woźniki, Pakuły, Ogrodowa  

Ul. Ogrodowa  

2339  

17  

Woźniki, Pakuły, Wolna  

Ul. Wolna  

1023  

18  

Woźniki, Babienica, Główna  

Ul. Główna  

2343  

19  

Woźniki, Psary, Lompy  

Ul. Lompy  

2342  

20  

Woźniki, Psary, Główna 1  

Ul. Główna  

2343  

21  

Woźniki, Psary, Główna 2  

Ul. Główna (szkoła)  

2343  

22  

Woźniki, Kamienica Śl.  

Ul. Kamienica Śl.  

1023  

23  

Woźniki, Kamieńskie Młyny, Romanowska  

Ul. Romanowska  

1023  

24  

Wożniki, Kamienica Śl./Kamieńskie Młyny  

Kamienica Śl./Kamieńskie Młyny  

1023  

25  

Pawonków, Pawonków, Zawadzkiego 1  

Ul. Zawadzkiego (UG)  

2321  

26  

Pawonków, Pawonków, Zawadzkiego 2  

Ul. Zawadzkiego  

2321  

27  

Pawonków, Łagiewniki Wielkie, Świerczewskiego 1  

Ul. Świerczewskiego  

2308  

28  

Pawonków, Łagiewniki Wielkie, Świerczewskiego 2  

Ul. Świerczewskiego (Pietraszowice)  

2308  

29  

Pawonków, Skrzydłowice, Lubliniecka 1  

Ul. Lubliniecka (centrum)  

2320  

30  

Pawonków, Skrzydłowice, Lubliniecka 2  

Ul. Lubliniecka (agronomówka)  

2320  

31  

Pawonków, Koszwice, Lubliniecka  

Ul. Lubliniecka  

2321  

32  

Pawonków, Koszwice, Zawadzkiego  

Ul. Zawadzkiego (las)  

2321  

33  

Pawonków, Kośmidry, Lubliniecka 1  

Ul. Lubliniecka  

2322  

34  

Pawonków, Kośmidry, Lubliniecka 2  

Ul. Lubliniecka  

2322  

35  

Pawonków, Kośmidry, Lubliniecka 3  

Ul. Lubliniecka  

2322  

36  

Pawonków, Łagiewniki Małe, Lubliniecka  

Ul. Lubliniecka  

2320  

37  

Pawonków, Draliny, Pawonkowska  

Ul. Pawonkowska  

2313  

38  

Pawonków, Pawonków Koszwice 1  

Ul. Zawadzkiego  

2321  

39  

Pawonków, Pawonków/Koszwice 2  

Ul. Zawadzkiego  

2321  

40  

Pawonków, Solarnia  

Wymyślacz/Solarnia  

2322  

41  

Kochanowice, Pawełki, Główna  

Ul. Główna  

2318  

42  

Kochanowice, Kochcice, Zamkowa 1  

Ul. Zamkowa (sanatorium)  

2318  

43  

Kochanowice, Kochcice, Zamkowa 2  

Ul. Zamkowa (PGR)  

2318  

44  

Kochanowice, Droniowice, Lipowa  

Ul. Lipowa  

2326  

45  

Kochanowice, Harbułtowice 1  

Harbułtowice  

2326  

46  

Kochanowice, Harbułtowice 2  

Harbułtowice  

2326  

47  

Kochanowice, Lubecko, Główna 1  

Ul. Główna  

2314  

48  

Kochanowice, Lubecko, Główna 2  

Ul. Główna (przy Dralinach)  

2314  

49  

Kochanowice, Ostrów, Wiejska  

Ul. Wiejska  

2315  

50  

Kochanowice, Jawornica, Szkolna  

Ul. Szkolna  

2323  

51  

Kochanowice, Lubockie, Ostrowska  

Ul. Ostrowska  

2317  

52  

Kochanowice, Lubockie, Wieczorka  

Ul. Wieczorka  

2315  

53  

Kochanowice, Pawełki, Kochcicka  

Ul. Kochcicka  

2318  

54  

Lubliniec, Lubliniec, Skłodowskiej  

Ul. Skłodowskiej  

2322  

55  

Lubliniec, Wymyślacz, Skłodowskiej 1  

Ul. Skłodowskiej  

2322  

56  

Lubliniec, Wymyślacz, Skłodowskiej 2  

Ul. Skłodowskiej  

2322  

57  

Lubliniec, Lubliniec, Kokotek  

Kokotek  

2351  

58  

Ciasna, Ciasna, Zjednoczenia 1  

Ul. Zjednoczenia (Plaszczok)  

2309  

59  

Ciasna, Ciasna, Zjednoczenia 2  

Ul. Zjednoczenia  

2309  

60  

Ciasna, Ciasna, Jeżowska  

Ul. Jeżowska  

2306  

61  

Ciasna, Sieraków Śl., Wyzwolenia 1  

Ul. Wyzwolenia (obok straży)  

2010  

62  

Ciasna, Sieraków Śl., Wyzwolenia 2  

Ul. Wyzwolenia (przed mostem)  

2010  

63  

Ciasna, Panoszów, 1-go Maja  

Ul. 1-go Maja  

2010  

64  

Ciasna, Jeżowa, Asfaltowa 1  

Ul. Asfaltowa  

2306  

65  

Ciasna, Jeżowa, Asfaltowa 2  

Ul. Asfaltowa  

2306  

66  

Ciasna, Jeżowa, Asfaltowa 3  

Ul. Asfaltowa  

2306  

67  

Ciasna, Wędzina, Szkolna 1  

Ul. Szkolna (przy PGR)  

2301  

68  

Ciasna, Wędzina, Szkolna 2  

Ul. Szkolna (przy szkole)  

2301  

69  

Ciasna, Molna, Wiejska 1  

Ul. Wiejska  

2309  

70  

Ciasna, Molna, Wiejska 2  

Ul. Wiejska  

2309  

71  

Ciasna, Molna, Osiedlowa  

Ul. Osiedlowa  

2309  

72  

Ciasna, Zborowskie, Główna 1  

Ul. Główna  

2011  

73  

Ciasna, Zborowskie, Główna 2  

Ul. Główna  

2011  

74  

Ciasna, Zborowskie, Główna 3  

Ul. Główna  

2011  

75  

Ciasna, Przywary  

Przywary (las)  

2304  

76  

Ciasna, Patoka, Ceramiczna  

Ul. Ceramiczna  

2301  

77  

Ciasna, Glinica, Brzezinkowe  

Ul. Brzezinkowe  

2303  

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 275/XVI/2012    
Rady Powiatu w   Lublińcu    
z dnia 24 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lubliniecki  

§   1.  

Udostępnia się bezpłatnie przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest Powiat Lubliniec, operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom, w   ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

§   2.  

Udostępnienie odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek strony zawierający projekt rozkładu jazdy oraz kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzeniadziałalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób.  

§   3.  

Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§   4.  

Pojazdy mogą zatrzymywać się na przystanku jedynie w   celu zabrania lub wysadzenia pasażerów dla danej linii komunikacyjnej.  

§   5.  

Pojazdy winny zatrzymywać się na przystanku czołem pojazdu na początku zatoki przystankowej lub na wysokości słupka przystankowego, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i   bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Miejsce w   zatoce należy zajmować w   taki sposób, by umożliwić korzystanie z   niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.  

§   6.  

W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   7.  

Zarząd Powiatu w   Lublińcu poinformuje w   terminie 3   dni roboczych operatora lub przewoźnika o   ograniczeniach, o   których mowa w   § 5.  

§   8.  

Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z   Zarządem Powiatu w   Lublińcu sposób prezentacji na przystankach (słupkach przystankowych, na elementach wiat przystankowych) - rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »