| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 141/XXIII/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina i Miasto Koziegłowy oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art.15 ust.2  ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz.13) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn zm.) Rada Gminy i   Miasta Koziegłowy uchwala się, co następuje:  

§   1.  

1.   Określa się przystanki komunikacyjne znajdujące się na terenie Gminy i   Miasta Koziegłowy, których   właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i   Miasto Koziegłowy , udostępnione dla operatorów i   przewoźników.  

2.   Wykaz przystanków  stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały  

§   2.  

Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków usytuowanych na terenie Gminy i   Miasta   Koziegłowy stanowiące załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Koziegłowy  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  


Joanna   Kołodziejczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 141/XXIII/2012    
Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych,których właścicielem lub zarządzjącym jest Gmina i   Miasto Koziegłowy  

 

L.p.  

Nazwa przystanku  

Lokalizacja  

Uwagi  

1  

Koziegłowy  

ul. Warszawska  

droga gminna  

2  

Koziegłowy  

ul. Woźnicka  

droga wojewódzka  

3  

Koziegłowy  

Rynek  

droga gminna  

4  

Koziegłowy  

ul. Żarecka  

droga wojewódzka  

5  

Koziegłówki  

ul. Myszkowska (przy drodze 789 Szyszki)  

droga wojewódzka  

6  

Koziegłówki  

ul. Myszkowska ( przy drodze 789 Ordon)  

droga wojewódzka  

7  

Koziegłówki  

ul. Myszkowska ( skrzyżowanie ul. Polan)  

droga wojewódzka  

8  

Koziegłówki  

ul. Polan  

droga powiatowa  

9  

Koziegłówki  

ul. Rynek  

Droga gminna  

10  

Koziegłowy-Rosochacz  

ul. Rosochacz  

droga powiatowa  

11  

Koziegłowy-Rosochacz  

ul. Porajska  

droga powiatowa  

12  

Siedlec Duży  

ul. 3-go Maja  

Droga powiatowa  

13  

Siedlec Duży  

Trasa DK-1 kier Częstochowa  

droga krajowa  

14  

Siedlec Duży  

Trasa DK-1 kier Katowice  

droga krajowa  

15  

Siedlec Duży  

ul. J. Pawla II  

Droga powiatowa  

16  

Siedlec Mały  

Trasa DK-1 kier Częstochowa  

droga krajowa  

17  

Siedlec Mały  

Trasa DK-1 kier Katowice  

droga krajowa  

18  

Lgota Górna  

ul. Myszkowska  

Droga wojewódzka  

19  

Lgota Górna  

ul. Żarecka  

Droga wojewódzka  

20  

Lgota Mokrzesz  

ul. Żarecka  

Droga wojewódzka  

21  

Lgota Mokrzesz  

ul. Długa  

Droga powiatowa  

22  

Postęp  

ul. Myszkowska  

droga wojewódzka  

23  

Postęp  

ul. Myszkowska  

droga wojewódzka  

24  

Mysłów  

ul. Myszkowska  

Droga powiatowa  

25  

Mysłów  

ul. Myszkowska (OSP)  

Droga powiatowa  

26  

Osiek  

ul. Myszkowska  

droga powiatowa  

27  

Osiek  

ul. Słoneczna  

droga powiatowa  

28  

Gliniana Góra  

ul. Cicha  

Droga powiatowa  

29  

Gliniana Góra  

ul. J. Pawła II  

Droga gminna  

30  

Koclin  

ul. Krótka  

Droga powiatowa  

31  

Huta Stara I  

ul. Myszkowska  

droga powiatowa  

32  

Huta Stara I  

ul. Myszkowska (OSP)  

droga powiatowa  

33  

Huta Stara II  

skrzyżowanie Szpitalnej-Krętej-Wspólnej  

Droga gminna  

34  

Pustkowie Lgockie  

ul. Myszkowska  

Droga powiatowa  

35  

Pustkowie Lgockie  

ul. Szpitalna  

droga gminna  

36  

Pustkowie Lgockie  

ul. Szpitalna  

droga gminna  

37  

Cynków  

ul. Śląska  

Droga powiatowa  

38  

Cynków  

ul. Śląska  

Droga powiatowa  

39  

Cynków  

ul. Śląska  

Droga powiatowa  

40  

Cynków  

ul. Wawrzyńca  

Droga powiatowa  

41  

Pińczyce  

ul. Śląska  

Droga powiatowa  

42  

Pińczyce  

ul. Śląska (Szkoła)  

Droga powiatowa  

43  

Pińczyce  

ul. Ogrodowa  

droga powiatowa  

44  

Pińczyce  

ul. Grabowa  

droga gminna  

45  

Winowno  

Trasa DK-1 kier Częstochowa  

droga krajowa  

46  

Winowno  

Trasa DK-1 kier Katowice  

droga krajowa  

47  

Winowno  

ul. Opolska (szkoła)  

droga powiatowa  

48  

Winowno  

ul. Opolska (kościół)  

droga powiatowa  

49  

Markowice  

Trasa DK-1 kier Częstochowa  

droga krajowa  

50  

Markowice  

Trasa DK-1 kier Katowice  

droga krajowa  

51  

Markowice  

Trasa DK-1 kier Katowice  

droga krajowa  

52  

Zabijak  

ul. Śląska (skrzyżowanie z   DK-1)  

droga powiatowa  

53  

Zabijak  

ul. Śląska (OSP)  

droga powiatowa  

54  

Zabijak  

Trasa DK-1 kier Katowice  

droga krajowa  

55  

Mzyki  

ul. Kościelna (skrzyżowanie z   ul. Szkolną)  

droga gminna  

56  

Mzyki  

ul. Kościelna (skrzyżowanie z   ul. Słoneczną i   Brzozową)  

droga gminna  

57  

Gniazdów  

ul. Woźnicka  

droga wojewódzka  

58  

Gniazdów  

ul. Woźnicka  

droga wojewódzka  

59  

Wojsławice  

ul. Szkolna  

Droga powiatowa  

60  

Kuźnica Nowa  

ul. Słoneczna  

Droga powiatowa  

61  

Kuźnica Nowa  

ul.Słoneczna  

droga powiatowa  

62  

Krusin  

ul. Długa  

Droga gminna  

63  

Krusin  

ul. Leśna  

Droga powiatowa  

64  

Rzeniszów  

Trasa DK-1 kier Częstochowa  

droga krajowa  

65  

Rzeniszów  

ul. Spółdzielcza  

droga gminna  

66  

Rzeniszów  

Trasa DK-1 kier Katowice  

droga krajowa  

67  

Rzeniszów  

Trasa DK-1 kier Częstochowa  

droga krajowa  

68  

Rzeniszów  

ul. Strażacka  

droga gminna  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  


Joanna   Kołodziejczyk

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 141/XXIII/2012    
Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

WARUNKI I   ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY I   MIASTA KOZIEGŁOWY  

§   1.  

Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i   Miasta Koziegłowy, które stanowią własność Gminy i   Miasta Koziegłowy lub są przez nią zarządzane, korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy.  

§   2.  

Gmina i   Miasto Koziegłowy wydaje uzgodnienia na korzystanie z   przystanków autobusowych w   formie pisemnej.  

§   3.  

Z przystanków należy korzystać zgodnie z   przepisami zawartymi w   ustawie z   dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o   ruchu drogowym (Dz. U. z   2005r. Nr 108, poz. 908 z   późn. zm.).  

§   4.  

Na przystankach przelotowych (nie posiadających pętli końcowych) możliwe jest zatrzymywanie się tylko na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów bez możliwości parkowania i   oczekiwania na kurs.  

§   5.  

Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z   aktualnym rozkładem jazdy.  

§   6.  

Operator publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.  

§   7.  

Ewentualne wywieszenie innych informacji dla pasażerów musi być uzgodnione z   podmiotem zarządzającym przystankiem.  

§   8.  

Zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w   celu rozwieszania rozkładów jazdy.  

§   9.  

Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w   miejscach do tego przeznaczonych, tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.  

§   10.  

1.   Organizator publicznego transportu zbiorowego zastrzega sobie prawo likwidacji bądź zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego.  

2.   W okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego przewoźnik i   operator ma prawo do korzystania z   przystanków zamiennych.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  


Joanna   Kołodziejczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »