| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 142/XXIII/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy i Miasta Koziegłowy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21,  
poz. 112 z   późn. zm. ) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę  
– Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr. 21, poz. 113 z   późn. zm. ) działając na wniosek Burmistrza Gminy  
i Miasta Koziegłowy  

Rada Gminy i   Miasta Koziegłowy  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy i   Miasta Koziegłowy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.   Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy Nr 385/XLIII/2002 Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy z   dnia 28 czerwca 2002r. w   sprawie: utworzenia okręgów wyborczych na terenie Gminy  
i Miasta Koziegłowy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   Miasta Koziegłowy i   sołectwach.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Koziegłowy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy obejmującej lata 2010-2014.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  


Joanna   Kołodziejczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 142/XXIII/2012    
Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

Liczba mieszkańców 14 308  

Liczba Radnych: 15  

Przeciętnie na jeden mandat przypada 953, 87 osób.  

 

Numer okręgu wyborczego  

Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych  
w okręgu  

1  

Sołectwo Cynków  

1  

2  

Sołectwo Gniazdów  

1  

3  

Koziegłowy ulice:   Bema, Cicha, Kościelna, Kościuszki, Plac Moniuszki, Różana, Szkolna, Świętokrzyska, Targowa,  Wojsławicka, Żarecka  

1  

4  

Koziegłowy ulice:   Boczna, Brzozowa, Cegielniana, Dębowa, Gajowa, Gęzyńska, Jasna, Krótka, Kręta, Kwiatowa, Leśna, Letniskowa, Lipowa, Łąkowa, Miła, Nowa, Ogrodowa, Plebańska, Polna, Poprzeczna, Porajska, Przejazdowa, Rosochacz, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Staropolska, Wesoła, Wrzosowa, Zacisze  

1  

5  

Koziegłowy ulice:   3-go Maja, Częstochowska,  
Rycerska, Słoneczna, Topolowa, Warszawska, Woźnicka, Zamkowa, Zielona, Wylągi  

1  

6  

Sołectwo Koziegłówki  

1  

7  

Sołectwa: Gliniana Góra   (Wsie: Brzeziny, Gliniana Góra),   Mysłów, Osiek  

1  

8  

Sołectwo Lgota Górna  

1  

9  

Sołectwa: Nowa Kuźnica, Lgota-Mokrzesz, Miłość, Oczko  

1  

10  

Sołectwa: Lgota-Nadwarcie, Postęp  

1  

11  

Sołectwa: Pińczyce, Zabijak  

1  

12  

Sołectwa: Koclin, Pustkowie Lgockie,  
Stara Huta I, Stara Huta II  

1  

13  

Sołectwa: Markowice, Winowno  

1  

14  

Sołectwa: Krusin, Rzeniszów, Wojsławice  

1  

15  

Sołectwa: Mzyki, Siedlec Duży   (Wsie: Siedlec Duży, Siedlec Mały)  

1  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  


Joanna   Kołodziejczyk

 


Uzasadnienie

Przedstawiony projekt podziału Gminy i   Miasta Koziegłowy na okręgi wyborcze został opracowany zgodnie z   zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z   art. 417, 418 i   419 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113 ). W   porównaniu do podziału Gminy i   Miasta Koziegłowy na okręgi wyborcze Uchwałą Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy Nr 385/XLIII/2002 Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy z   dnia 28 czerwca 2002r. w   sprawie: utworzenia okręgów wyborczych na terenie Gminy  
i Miasta Koziegłowy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy,  
w przedstawionym projekcie zmianie uległ okręg wielomandatowy w   Koziegłowach, który należało przekształcić w   trzy okręgi jednomandatowe. W   przedstawionym podziale Gminy i   Miasta Koziegłowy na okręgi wyborcze nie naruszono reguły zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. W   gminie Koziegłowy zamieszkuje 14   308 osób. Liczba mandatów wynosi 15, co daje przeciętnie na jeden mandat 954,1 osób. Zgodnie z   art. 419 § 2   pkt. 1, ułamki liczby mandatów wybieranych  
w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z   zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w   górę do liczby całkowitej, dla okręgów na terenie Gminy i   Miasta Koziegłowy ten współczynnik wynosi od 0,79 do 1,29.  

 

Numer okręgu wyborczego  

Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych  
w okręgu  

Liczba mieszkańców  
 

Norma  
przedsta-wicielstwa  

1  

Sołectwo Cynków  

1  

1202  

1,26  

2  

Sołectwo Gniazdów  

1  

954  

1,00  

3  

Koziegłowy ulice:   Bema, Cicha, Kościelna, Kościuszki, Plac Moniuszki, Różana, Szkolna, Świętokrzyska, Targowa,  Wojsławicka, Żarecka  

1  

752  

0,79  

4  

Koziegłowy ulice:   Boczna, Brzozowa, Cegielniana, Dębowa, Gajowa, Gęzyńska, Jasna, Krótka, Kręta, Kwiatowa, Leśna, Letniskowa, Lipowa, Łąkowa, Miła, Nowa, Ogrodowa, Plebańska, Polna, Poprzeczna, Porajska, Przejazdowa, Rosochacz, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Staropolska, Wesoła, Wrzosowa, Zacisze  

1  

811  

0,85  

5  

Koziegłowy ulice:   3-go Maja, Częstochowska,  
Rycerska, Słoneczna, Topolowa, Warszawska, Woźnicka, Zamkowa, Zielona, Wylągi  

1  

877  

0,92  

6  

Sołectwo Koziegłówki  

1  

867  

0,91  

7  

Sołectwa: Gliniana Góra   (Wsie: Brzeziny, Gliniana Góra),   Mysłów, Osiek  

1  

1131  

1,19  

8  

Sołectwo Lgota Górna  

1  

851  

0,89  

9  

Sołectwa: Nowa Kuźnica, Lgota-Mokrzesz, Miłość, Oczko  

1  

833  

0,87  

10  

Sołectwa: Lgota-Nadwarcie, Postęp  

1  

850  

0,89  

11  

Sołectwa: Pińczyce, Zabijak  

1  

1182  

1,24  

12  

Sołectwa: Koclin, Pustkowie Lgockie,  
Stara Huta I, Stara Huta II  

1  

983  

1,03  

13  

Sołectwa: Markowice, Winowno  

1  

767  

0,80  

14  

Sołectwa: Krusin, Rzeniszów, Wojsławice  

1  

1021  

1,07  

15  

Sołectwa: Mzyki, Siedlec Duży   (Wsie: Siedlec Duży, Siedlec Mały)  

1  

1227  

1,29  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  


Joanna   Kołodziejczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »