| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24.178.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. „a” ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591; z   późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1   pkt 7   oraz ust. 1a i   ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z   2010 roku Nr 102, poz. 651, z   póżn. zm.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Określa się stawkę procentową bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w   zasobie Gminy Krzepice, wraz z   udziałem w   nieruchomości wspólnej na rzecz ich najemców w   wysokości 15%.  

§   2.   Bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z   udziałem w   nieruchomości wspólnej może być udzielona przy spełnieniu łącznie następujących warunków:  

1.   Najemca nie posiada zaległości z   tytułu najmu lokalu mieszkalnego.  

2.   Następuje jednorazowa płatność przed spisaniem umowy sprzedaży.  

§   3.   1.   Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, pierwsza rata nie może być niższa niż 20% ogólnej wartości nieruchomości i   podlega wpłacie przed zawarciem umowy sprzedaży.  

2.   Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu w   wysokości 10% w   stosunku rocznym.  

3.   Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, bonifikaty o   której mowa w   § 1   niniejszej uchwały nie stosuje się.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »