| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 135/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie opłaty targowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1   i art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z   2001r. ze zmianami) art.15, art.19 pkt 1   lit.a, pkt 2, ustawy z   dnia 12.01.1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461 i   Nr 226, poz. 1475 oraz z   2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   Ustalić stawkę dzienną opłaty targowej na terenie Gminy Świerklany w   wysokości:  

1)   przy sprzedaży ze środka transportu bez względu na jego rodzaj - 55,00 zł.,  

2)   przy sprzedaży z   ręki - 50,00 zł,  

3)   przy sprzedaży ze stoiska innego niż wymienione w   pkt. 1   i 2   za każde rozpoczęte 3mb  długości stoiska- 60,00 zł.  

§   2.   1.   Zarządzić pobór opłaty targowej w   drodze inkasa, dopuszczając jednocześnie uiszczanie opłaty w   kasie Urzędu Gminy.  

2.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   3.   1.   Inkaso opłaty targowej powierza się sołtysom:  

1)   sołtysowi sołectwa Jankowice  

2)   sołtysowi sołectwa Świerklany Dolne.  

2.   Ustala się wynagrodzenie w   wysokości 5% od zainkasowanych kwot.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013r. Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »