| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 135/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie opłaty targowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1   i art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z   2001r. ze zmianami) art.15, art.19 pkt 1   lit.a, pkt 2, ustawy z   dnia 12.01.1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461 i   Nr 226, poz. 1475 oraz z   2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   Ustalić stawkę dzienną opłaty targowej na terenie Gminy Świerklany w   wysokości:  

1)   przy sprzedaży ze środka transportu bez względu na jego rodzaj - 55,00 zł.,  

2)   przy sprzedaży z   ręki - 50,00 zł,  

3)   przy sprzedaży ze stoiska innego niż wymienione w   pkt. 1   i 2   za każde rozpoczęte 3mb  długości stoiska- 60,00 zł.  

§   2.   1.   Zarządzić pobór opłaty targowej w   drodze inkasa, dopuszczając jednocześnie uiszczanie opłaty w   kasie Urzędu Gminy.  

2.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   3.   1.   Inkaso opłaty targowej powierza się sołtysom:  

1)   sołtysowi sołectwa Jankowice  

2)   sołtysowi sołectwa Świerklany Dolne.  

2.   Ustala się wynagrodzenie w   wysokości 5% od zainkasowanych kwot.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013r. Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »