| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 136/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z   2001r. ze zmianami) oraz art.18a,art.19 pkt.1lit.f, pkt 2   i art. 20 ustawy z   dnia 12.01.1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620 ze zmianami)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   Wprowadzić opłatę od posiadania psów na terenie gminy Świerklany.  

§   2.   Wysokość rocznej opłaty od jednego psa w   wysokości 26,00zł.                                                                                                                                

§   3.   Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia kwartału następującego po kwartale, w   którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

§   4.   Obowiązek opłaty wygasa z   upływem kwartału, w   którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

§   5.   Podatnicy są zobowiązani podać organowi gminy informację o   wejściu w   posiadanie psa niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od daty powstania obowiązku opłaty.  

§   6.   1.   Zarządzić pobór opłaty od posiadania psów w   drodze inkasa, dopuszczając jednocześnie uiszczanie opłaty w   kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy.  

2.   Opłata od posiadania psów płatna jest w   terminie do dnia 15 maja każdego roku lub w   terminie do15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w   którym powstał obowiązek opłaty.  

§   7.   1.   Inkaso opłaty od psów powierza się sołtysom:  

1)   sołtysowi sołectwa Jankowice  

2)   sołtysowi sołectwa Świerklany Górne  

3)   sołtysowi sołectwa Świerklany Dolne.  

2.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 5% od sumy zainkasowanych i   terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Świerklany opłat w   sołectwach: Jankowice, Świerklany Górne, Świerklany Dolne.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r. Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »