| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 136/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z   2001r. ze zmianami) oraz art.18a,art.19 pkt.1lit.f, pkt 2   i art. 20 ustawy z   dnia 12.01.1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620 ze zmianami)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   Wprowadzić opłatę od posiadania psów na terenie gminy Świerklany.  

§   2.   Wysokość rocznej opłaty od jednego psa w   wysokości 26,00zł.                                                                                                                                

§   3.   Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia kwartału następującego po kwartale, w   którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

§   4.   Obowiązek opłaty wygasa z   upływem kwartału, w   którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

§   5.   Podatnicy są zobowiązani podać organowi gminy informację o   wejściu w   posiadanie psa niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od daty powstania obowiązku opłaty.  

§   6.   1.   Zarządzić pobór opłaty od posiadania psów w   drodze inkasa, dopuszczając jednocześnie uiszczanie opłaty w   kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy.  

2.   Opłata od posiadania psów płatna jest w   terminie do dnia 15 maja każdego roku lub w   terminie do15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w   którym powstał obowiązek opłaty.  

§   7.   1.   Inkaso opłaty od psów powierza się sołtysom:  

1)   sołtysowi sołectwa Jankowice  

2)   sołtysowi sołectwa Świerklany Górne  

3)   sołtysowi sołectwa Świerklany Dolne.  

2.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 5% od sumy zainkasowanych i   terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Świerklany opłat w   sołectwach: Jankowice, Świerklany Górne, Świerklany Dolne.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r. Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »