| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 137/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z   2001r. ze zmianami), art.10 ust.1 i   2 oraz art.12 ust. 4   ustawy z   dnia 12.01.1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461 i   Nr 226, poz. 1475 oraz z   2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.     Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok   2013:  

1.   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

1)   Powyżej 3,5 do mniej niż 12 ton.  

 

Lp.  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Stawka podatku w   złotych  

1.  

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

696,00  

2.  

Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

1104,00  

3.  

Powyżej 9   i mniej niż 12  

1380,00  

2)   równej lub wyższej niż 12 ton.  

 


Lp.  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Liczba osi  

Stawka podatku w   złotych  

 

 

 

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

 


Nie mniej niż  


Mniej niż  

 

 

 

1.  

12  

13  

2  
 

1368,00  

1608,00  

2.  

13  

14  

 

1368,00  

1608,00  

3.  

14  

15  

 

1368,00  

1608,00  

4.  

15  

 

 

1488,00  

1764,00  

5.  

12  

17  

3  
 

1488,00  

2256,00  

6.  

17  

19  

 

1488,00  

2256,00  

7.  

19  

21  

 

2076,00  

2340,00  

8.  

21  

23  

 

2076,00  

2340,00  

9.  

23  

25  

 

2160,00  

2400,00  

10  

25  

 

 

2160,00  

2400,00  

11.  

12  

25  

4 i   więcej  

2460,00  

2556,00  

12  

25  

27  

 

2460,00  

2556,00  

13  

27  

29  

 

2592,00  

2736,00  

14  

29  

31  

 

2736,00  

3084,00  

15  

31  

 

 

2736,00  

3084,00  

2.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

1)   od 3,5 i   poniżej 12 ton.  

 

Lp.  

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach  

Stawka podatku w   złotych  
 

1.  

Od 3,5 i   poniżej 12 ton  

1488,00  

2)   równej lub wyższej niż 12 ton.  

 


Lp.  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Liczba osi  

Stawka podatku w   złotych  

 

 

 

Zawieszenie osi  
Pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

Nie mniej niż  

Mniej niż  

 

 

 

1.  

12  

18  


2  
 

1800,00  

1812,00  

2.  

18  

25  

 

1800,00  

1812,00  

3.  

25  

31  

 

1884,00  

1908,00  

4.  

31  

 

 

1920,00  

2388,00  

5.  

12  

40  

3  

2280,00  

2304,00  

6  

40  

 

 

2520,00  

3096,00  

3.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

                                                                     

 

Lp.  

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z   pojazdem silnikowym od 7   do 12 ton  

Stawka  
podatku w   złotych  

1.  

Przyczepy lub naczepy  

312,00  

4.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

 


Lp.  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Liczba osi  

Stawka podatku w   złotych  

 

 

 

Zawieszenie  
Osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system  
Zawieszenia osi  

 

Nie mniej niż  

Mniej niż  

 

 

 

1.  

12  

18  

1  
 

732,00  

864,00  

2.  

18  

25  

 

732,00  

864,00  

3.  

25  

 

 

888,00  

1176,00  

4.  

12  

28  


2  
 

864,00  

900,00  

5.  

28  

33  

 

1008,00  

1164,00  

6.  

33  

38  

 

1152,00  

1740,00  

7.  

38  

 

 

1596,00  

2244,00  

9.  

12  

38  

3  

1188,00  

1260,00  

10.  

38  

 

 

1260,00  

1728,00  

5.   Autobusy  

 

Lp.  

Stawka podatku w   złotych  

 

Mniej niż 30 miejsc siedzących  

30 lub więcej miejsc siedzących  

1.  

1224,00  

2364,00  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych środki transportu wykazane w   § 1   pkt 1a, 2a i   3 związane z   działalnością w   zakresie gospodarki komunalnej oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej.  

§   3.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »