| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/316/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

1. Dokonać zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 2012" jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi 38.540.719,99 PLN, w tym bieżące 34.895.678,01 PLN.

§ 2.

1. Dokonać zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 2012" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi 43.402.289,18 PLN, w tym bieżące 33.803.809,18 PLN.

§ 3.

1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt nie ulegnie zmianie.

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 4.861.569,19 PLN pozostaną:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.711.016 PLN,

2) kredyty bankowe w kwocie 200.000 PLN.

3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.950.553,19 PLN .

§ 4.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) Tabela H uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012 ", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Tabela I uchwały budżetowej na rok 2012 "Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2012 r. ", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2012 "Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2012" , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2012 r." , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/316/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »