| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/316/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

1. Dokonać zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 2012" jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi 38.540.719,99 PLN, w tym bieżące 34.895.678,01 PLN.

§ 2.

1. Dokonać zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 2012" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi 43.402.289,18 PLN, w tym bieżące 33.803.809,18 PLN.

§ 3.

1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt nie ulegnie zmianie.

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 4.861.569,19 PLN pozostaną:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.711.016 PLN,

2) kredyty bankowe w kwocie 200.000 PLN.

3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.950.553,19 PLN .

§ 4.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) Tabela H uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012 ", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Tabela I uchwały budżetowej na rok 2012 "Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2012 r. ", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2012 "Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2012" , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2012 r." , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/316/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »