| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.508.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady Gminy Mstów z 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kuchary stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr XIII/119/2004 Rady Gminy w Mstowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mstów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady Gminy Mstów z 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kuchary stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr XIII/119/2004 Rady Gminy w Mstowie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mstów, jako sprzecznej z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

u z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 28 września 2012r. Rada Gminy Mstów wprowadziła zmiany w Statucie Sołectwa Kuchary, stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr XIII/119/2004 Rady Gminy w Mstowie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mstów.

Należy zauważyć, iż podstawę prawną o podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stosownie do którego organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Podkreślić należy, że również zmiana statutu sołectwa wymaga wykonania obowiązku określonego tym przepisem, czyli przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, wszelkie bowiem zmiany obowiązującej regulacji statutowej mogą być wprowadzane wyłącznie w takim trybie, w jakim został nadany statut sołectwa.

Pismem z dnia 11 października 2012r. organ nadzoru zwrócił się do Wójta Gminy Mstów o udzielenie informacji, czy przed podjęciem przedmiotowej uchwały został zrealizowany obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W odpowiedzi udzielonej przez Sekretarza Gminy, działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Mstów do organu nadzoru została doręczona kserokopia protokołu z zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 20 września 2012r. na którym poruszona była kwestia zmiany statutu sołectwa.

Podkreślić jednak należy, iż przedstwienie propozycji zmian w statucie sołectwa podczas zebrania wiejskiego nie jest równoznaczne z wykonaniem obowiazku o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały Nr V/42/2007 Rady Gminy Mstów z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mstów (Dz.Urz.Woj.Śl z 2007r. Nr 54, poz. 1191) przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uchwalenia przez Radę Gminy konsultacji lub w terminie wskazanym we wniosku. Zgodnie z kolei z ust. 2 tej regulacji Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinno zawierać w szczególności określenie:

1) przedmiotu konsultacji,

2) terenu objętego konsultacjami lub uprawnionych do udziału w konsultacjach,

3) terminu i miejsca konsultacji,

4) formę konsultacji.

Odpowiedź udzielona przez Sekretarza Gminy Mstów wskazuje, iż w przedmiotowej sprawie nie został dochowany właściwy tryb przeprowadzenia konsultacji, a co za tym idzie, podjęcie uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXVI/198/2012 z 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kuchary stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr XIII/119/2004 Rady Gminy w Mstowie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mstów, nie zostało poprzedzone zrealizowaniem obowiązeku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, wynikającym z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Gminy Mstów

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. aa.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Cypel

absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Od 2011 roku aktywnie zajmuje się̨ coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się̨ licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor artykułów o tematyce coachingowej dla: czasopisma Personel i Zarządzanie oraz tekstów portali prnews.pl, hrnews.pl, architekcikariery.pl, a także autor komentarzy do czterech dylematów etycznych coacha w książce „Profesjonalny coaching zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”. Jest również̇ jednym ze współautorów książki „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. W 2015 r. przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością̨ e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »