| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.508.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady Gminy Mstów z 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kuchary stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr XIII/119/2004 Rady Gminy w Mstowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mstów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady Gminy Mstów z 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kuchary stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr XIII/119/2004 Rady Gminy w Mstowie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mstów, jako sprzecznej z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

u z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 28 września 2012r. Rada Gminy Mstów wprowadziła zmiany w Statucie Sołectwa Kuchary, stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr XIII/119/2004 Rady Gminy w Mstowie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mstów.

Należy zauważyć, iż podstawę prawną o podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stosownie do którego organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Podkreślić należy, że również zmiana statutu sołectwa wymaga wykonania obowiązku określonego tym przepisem, czyli przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, wszelkie bowiem zmiany obowiązującej regulacji statutowej mogą być wprowadzane wyłącznie w takim trybie, w jakim został nadany statut sołectwa.

Pismem z dnia 11 października 2012r. organ nadzoru zwrócił się do Wójta Gminy Mstów o udzielenie informacji, czy przed podjęciem przedmiotowej uchwały został zrealizowany obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W odpowiedzi udzielonej przez Sekretarza Gminy, działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Mstów do organu nadzoru została doręczona kserokopia protokołu z zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 20 września 2012r. na którym poruszona była kwestia zmiany statutu sołectwa.

Podkreślić jednak należy, iż przedstwienie propozycji zmian w statucie sołectwa podczas zebrania wiejskiego nie jest równoznaczne z wykonaniem obowiazku o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały Nr V/42/2007 Rady Gminy Mstów z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mstów (Dz.Urz.Woj.Śl z 2007r. Nr 54, poz. 1191) przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uchwalenia przez Radę Gminy konsultacji lub w terminie wskazanym we wniosku. Zgodnie z kolei z ust. 2 tej regulacji Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinno zawierać w szczególności określenie:

1) przedmiotu konsultacji,

2) terenu objętego konsultacjami lub uprawnionych do udziału w konsultacjach,

3) terminu i miejsca konsultacji,

4) formę konsultacji.

Odpowiedź udzielona przez Sekretarza Gminy Mstów wskazuje, iż w przedmiotowej sprawie nie został dochowany właściwy tryb przeprowadzenia konsultacji, a co za tym idzie, podjęcie uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXVI/198/2012 z 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kuchary stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr XIII/119/2004 Rady Gminy w Mstowie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mstów, nie zostało poprzedzone zrealizowaniem obowiązeku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, wynikającym z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Gminy Mstów

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. aa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »