| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), 4 ust. 1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95)

Rada Gminy Bestwina

uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

- od 1 m² powierzchni użytkowej 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1 m² powierzchni użytkowej 21,35 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1 m² powierzchni użytkowej 10,12 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,51 zł

e) pozostałych trwale związanych z gruntem

- od 1 m² powierzchni użytkowej 7,22 zł

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,51 zł

g) budynki kontroli lotów

- od 1 m² powierzchni użytkowej 2,20 zł

2. Od budowli według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7

a) pozostałych 2%

b) przeznaczonych pod działalność lotnisk i lądowisk, związanych z obsługą pasów startowych w zakresie startów i lądowań 0,001 %

3. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m² powierzchni 0,78 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 hektara powierzchni 4,50 zł

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni 0,12 zł

d) pozostałych

- od 1 m² powierzchni 0,21 zł

e) przeznaczonych do działalności lotnisk i lądowisk związanych z obsługą pasów startowych w zakresie startów i lądowań

- od 1 m² powierzchni 0,02 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle:

1. zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony przeciwpożarowej, zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. grunty stanowiące drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bestwina Nr X/84/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2012 roku.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »