| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), 4 ust. 1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95)

Rada Gminy Bestwina

uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

- od 1 m² powierzchni użytkowej 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1 m² powierzchni użytkowej 21,35 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1 m² powierzchni użytkowej 10,12 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,51 zł

e) pozostałych trwale związanych z gruntem

- od 1 m² powierzchni użytkowej 7,22 zł

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,51 zł

g) budynki kontroli lotów

- od 1 m² powierzchni użytkowej 2,20 zł

2. Od budowli według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7

a) pozostałych 2%

b) przeznaczonych pod działalność lotnisk i lądowisk, związanych z obsługą pasów startowych w zakresie startów i lądowań 0,001 %

3. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m² powierzchni 0,78 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 hektara powierzchni 4,50 zł

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni 0,12 zł

d) pozostałych

- od 1 m² powierzchni 0,21 zł

e) przeznaczonych do działalności lotnisk i lądowisk związanych z obsługą pasów startowych w zakresie startów i lądowań

- od 1 m² powierzchni 0,02 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle:

1. zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony przeciwpożarowej, zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. grunty stanowiące drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bestwina Nr X/84/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2012 roku.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »