| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia na 2013 rok stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. roku Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz.95)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących w gminie Bestwina zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody związane z ochroną przeciwpożarową.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr X / 86 / 2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie okreslenia na 2012 rok stawek podatku od środków transportowych.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/170/2012
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 października 2012 r.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących w Gminie Bestwina.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                           598,00 zł.

powyżej 5,5 tony do 9,0  ton włącznie                                           997,00 zł.

powyżej 9,0 ton i mniej niż 12,0 ton                                           1200,00 zł.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawki podatku od środków transportu

Stawka

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

13

1 038,00

1 459,00

13

14

1 135,00

1 619,00

14

15

1 259,00

1 800,00

15

1 402,00

1 997,00

3 osie

12

17

1 028,00

1 467,00

17

19

1 139,00

1 627,00

19

21

1 264,00

1 809,00

21

23

1 407,00

2 009,00

23

25

1 563,00

2 235,00

25

1 563,00

2 235,00

4 osie i więcej

12

25

1 554,00

2 220,00

25

27

1 727,00

2 466,00

27

29

1 918,00

2 739,00

29

31

2 051,00

2 970,00

31

2 051,00

2 970,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych od używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                         1 398,00 zł.


4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawki podatku od środków transportu

Stawka

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

18

1 226,00

1 752,00

18

25

1 364,00

1 948,00

25

31

1 514,00

2 163,00

31

1 753,00

2 295,00

3 osie

12

40

1 992,00

2 295,00

40

2 138,00

2 926,00

5. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

od 7 ton i poniżej 12                                                         823,00 zł.

6. Od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawki podatku od środków transportu

Stawka

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12

18

495,00

708,00

18

25

550,00

786,00

25

613,00

873,00

2 osie

12

28

1 076,00

1 540,00

28

33

1 197,00

1 708,00

33

38

1 329,00

1 795,00

38

1 425,00

2 109,00

3 osie

12

38

1 174,00

1 675,00

38

1 309,00

1 861,00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc:

              o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30                                           960,00 zł.

              o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30                             1 924,00 zł.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »