| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat stawek za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8, 9   i 10 ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Bojszowy, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Komisję Budżetu i   Rozwoju Gminy  

Rada Gminy Bojszowy uchwala:  

§   1.   Dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Bojszowy ustala się stawki opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, w   wysokości określonej w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie pasa drogowego przez 1   dzień.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.  

§   4.   Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/91/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 10 września 2012 r.

Opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Bojszowy, których zarządcą jest Wójt Gminy Bojszowy, na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg  

 

Lp.  

CEL ZAJĘCIA PASA  
DROGOWEGO  
na podstawie  
ustawy z   dnia 21 marca  

RODZAJ ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO  
(rodzaj urządzeń lub obiektów  

RODZAJ ELEMENTU ZAJĘTEGO PASA DROGOWEGO  

JEDNOSTKA  

STAWKA OPŁATY  
(w złotych)  

1.  

Art. 40 ust. 2   punkt 1  

Prowadzenie robót w   pasie drogowym  

Prowadzenie robót w   pasie drogowym  

Jezdnia, chodniki, place, zatoki postojowe i   autobusowe, ścieżki rowerowe i   ciągi piesze do 20% zajmowanej szerokości  

OPŁATA ZA KAŻDY DZIEŃ ZAJĘCIA 1   m 2 POWIERZCHNI PASA DROGOWEGO  

2,50  

Jezdnia, chodniki, place, zatoki postojowe i   autobusowe, ścieżki rowerowe i   ciągi piesze powyżej 20% do 50% zajmowanej szerokości  

5,00  

Jezdnia, chodniki, place, zatoki postojowe i   autobusowe, ścieżki rowerowe i   ciągi piesze powyżej 50% zajmowanej szerokości  

8,00  

Pozostałe elementy pasa drogowego  

2,50  

2.  

Art. 40 ust. 2   punkt 2  
Umieszczenie w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

Umieszczenie w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

Nadziemne i   poziemne elementy pasa drogowego, z   wyjątkiem drogowych obiektów inżynierskich  

ROCZNA OPŁATA ZA ZAJĘCIE 1   m 2 POWIERZCHNI PASA DROGOWEGO ZAJĘTEJ PRZEZ RZUT POZIOMY URZĄDZENIA  

40,00  

Drogowe obiekty inżynierskie  

200,00  

3.  

Art. 40 ust. 2   punkt 3  

Umieszczenie w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam  

Umieszczenie w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z   wyjątkiem reklam  

Wszystkie elementy pasa drogowego  

OPŁATA ZA KAŻDY DZIEŃ ZAJĘCIA 1   m 2 POWIERZCHNI PASA DROGOWEGO ZAJĘTEJ PRZEZ RZUT POZIOMY OBIEKTU  

1,00  

Umieszczenie w   pasie drogowym reklam  

Wszystkie elementy pasa drogowego  

OPŁATA ZA KAŻDY DZIEŃ UMIESZCZENIA 1   m 2 POWIERZCHNI JEDNOSTRONNEJ REKLAMY  

2,00  

4.  

Art. 40 ust. 2   punkt 4  
Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   punktach 1-3 ustępu 2   art. 40  

Rozbiórki, przebudowy remonty budynku  

Wszystkie elementy pasa drogowego z   wyjątkiem jezdni  

OPŁATA ZA KAŻDY DZIEŃ ZAJĘCIA 1   m 2 POWIERZCHNI PASA DROGOWEGO  

1,00  

Stanowisko postojowe zastrzeżone – „koperta”  

Wszystkie elementy pasa drogowego z   wyjątkiem jezdni  

0,50  

Tymczasowe stoiska handlowe  

Wszystkie elementy pasa drogowego z   wyjątkiem jezdni  

5,00  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »