| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 11 września 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2013 rok oraz zakresu udzielania zwolnień

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm ), art.5 ust.1 i   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1 ). (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)   Rada Gminy Chybie u   c h w   a l a   :  

§   1.   Stawki podatku od nieruchomości od podmiotów wymienionych w   art. 3   pkt. 1   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych w   następujących wysokościach :  

1)   od gruntów :  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków – od 1   m² powierzchni 0,81 zł;  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1   ha powierzchni 4,51 zł;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1   m² powierzchni 0,25 zł;  

2)   od budynków lub ich części :  

a)   mieszkalnych - od 1   m² powierzchni użytkowej 0,69 zł;  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1   m² powierzchni użytkowej 19,98 zł;  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1   m² powierzchni użytkowej 10,65 zł;  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1   m² powierzchni użytkowej 4,63 zł;  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1   m² powierzchni użytkowej 4,08 zł;  

3)   od budowli lub ich części - ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust 1   pkt. 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych 2   %.  

§   2.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i   grunty :  

1)   służące do realizacji zadań w   zakresie pomocy społecznej, kultury, sportu i   ochrony przeciw pożarowej z   wyjątkiem części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą,  

2)   wykorzystywane do wykonywania działalności charytatywnej,  

3)   związane z   obsługą oczyszczalni ścieków i   kanalizacji oraz sieci służącej odprowadzaniu ścieków,  

4)   stanowiące mienie zajęte na potrzeby samorządu terytorialnego, z   wyjątkiem oddanych w   dzierżawę lub najem,  

5)   części budynków oświatowych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie sklepików szkolnych,  

6)   grunty stanowiące mienie prywatne sklasyfikowane w   ewidencji gruntów jako drogi (dr), zajęte pod drogi dojazdowe do posesji,  

7)   związane z   cmentarzami.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »