| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/509/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Czeladź na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591, z   późniejszymi zmianami/ art. 5   ust.1 i   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz.U. nr 95 poz. 613 z   2010r. z   późniejszymi zmianami/  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala :  

§   1.   Wprowadza się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:  

1)   Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1   m2 powierzchni użytkowej -   0,63 zł.  

2)   Od budynków lub ich części:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m2 powierzchni użytkowej -   21,43 zł,  

b)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m2 powierzchni użytkowej -   9,98 zł,  

c)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m2 powierzchni użytkowej -   4,23 zł.  

3)   Od pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:  

a)   garaży od 1   m2 powierzchni użytkowej -   7,18 zł,  

b)   budynków gospodarczych od 1   m2 powierzchni użytkowej -   5,40 zł,  

c)   pozostałych budynków od 1   m2 powierzchni użytkowej -   7,18 zł.  

4)   Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

5)   Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m2 powierzchni -   0,79 zł,  

b)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m2 powierzchni -   0,36 zł,  

c)   pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodno-retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni -   4,20 zł.  

§   2.   Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz umieszczenie na stronie internetowej miasta Czeladź.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


Jolanta   Moćko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »