| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/510/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. nr 142, póz. 1591 z   późniejszymi zmianami) art. 19 pkt 1   lit. a   i pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010r. nr 95 póz. 613 z   późniejszymi zmianami) oraz art 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. Nr 749 z   późniejszymi zmianami).  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala:  

§   1.   Uchwałą niniejszą Rada Miasta Czeladź:  

1.   określa wysokość stawek opłaty targowej,  

2.   określa zasady ustalania i   poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,  

3.   zarządza pobór opłaty targowej w   drodze inkasa, określa inkasenta, terminy płatności dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.  

§   2.   1.   Z zastrzeżeniem ust. 2   określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta Czeladź w   wysokości 17,00 zł.  

2.   Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od działkowiczów dokonujących sprzedaży z   wózka ręcznego, roweru, ręki, skrzynki, wiadra i   kosza wynosi 3,00 zł.  

§   3.   W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.  

§   4.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   5.   1.   Pobór opłaty targowej powierza się Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej z   siedzibą w   Czeladzi przy ul. Orzeszkowej 12.  

2.   Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o   którym mowa w   ust. 1, za pobór opłaty targowej w   wysokości 15% zebranych opłat.  

§   6.   Pobrane opłaty winny być przekazywane, następnego dnia po terminie płatności opłaty targowej na rachunek bankowy gminy Czeladź nr 55 1050 1269 1000 0008 0214 7587.  

§   7.   Wpływy z   opłaty targowej stanowią dochody budżetu miasta.  

§   8.   Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


Jolanta   Moćko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »