| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/512/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami/, art. 18a ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz.U. nr 95 poz. 613 z   2010r. Z   późniejszymi zmianami/  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala:  

§   1.   Uchwałą niniejszą Rada Miejska w   Czeladzi  

1)   wprowadza na terenie miasta Czeladź opłatę od posiadania psów,  

2)   określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;  

3)   określa zasady ustalania i   poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,  

4)   zarządza pobór opłaty od posiadania psów w   drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.  

§   2.   Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości 35,00 zł od każdego psa.  

§   3.   Opłatę pobiera się w   połowie stawki, jeżeli osoba weszła w   posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.  

§   4.   Opłata płatna jest z   góry, bez wezwania, do końca marca każdego roku lub w   ciągu 14 dni od dnia wejścia w   posiadanie psa.  

§   5.   Zarządza się pobór opłaty, w   drodze inkasa, przez jednostki organizacyjne uprawnione do administrowania zasobami mieszkaniowymi:  

1)   Zakład Budynków Komunalnych  

2)   Czeladzką Spółdzielnię Mieszkaniową  

3)   Spółdzielnię Mieszkaniową SATURN  

4)   Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową SKARBEK  

5)   Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z   o.o.  

§   6.   Zainkasowane wpływy z   opłaty od posiadania psów podlegają przekazaniu w   całości do budżetu miasta w   terminach:  

1)   do dnia 15 kwietnia w   odniesieniu do opłat pobranych do końca marca,  

2)   do dnia 15 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w   odniesieniu do opłat pobranych w   miesiącach od kwietnia do grudnia.  

§   7.   Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w   wysokości 20 % sumy zainkasowanego podatku.  

§   8.   Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz umieszczenie na stronie internetowej Miasta Czeladź.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


Jolanta   Moćko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »