| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/125/12 Rady Gminy Gilowice

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym / Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. /, art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych / Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm. / oraz pkt 1   i 2   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku / M. P. poz. 587/, na wniosek Wójta  

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje :  

§   1.   Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości :  

1)   Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m2 powierzchni - 0,85 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni - 4,51 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m2 powierzchni -0,38 zł  

2)   Od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych od 1   m2 powierzchni użytkowej - 0,71 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m2 powierzchni użytkowej - 21,09 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m2 powierzchni użytkowej - 10,65 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1   m2 powierzchni użytkowej - 4,63 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m2 powierzchni użytkowej - 7,45 zł  

3)   Od budowli:  

a)   rurociągów i   przewodów linii rozdzielczej wody – 1   %  

b)   od pozostałych budowli – 2   %  

ich wartości, ustalonej na dzień 1   stycznia roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji w   tym roku, nie pomniejszona o   odpisy amortyzacyjne, a   w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z   dnia 1   stycznia roku, w   którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.  

§   3.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w   miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń w   sołectwach wchodzących w   skład gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Małysiak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »