| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/125/12 Rady Gminy Gilowice

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym / Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. /, art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych / Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm. / oraz pkt 1   i 2   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku / M. P. poz. 587/, na wniosek Wójta  

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje :  

§   1.   Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości :  

1)   Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m2 powierzchni - 0,85 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni - 4,51 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m2 powierzchni -0,38 zł  

2)   Od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych od 1   m2 powierzchni użytkowej - 0,71 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m2 powierzchni użytkowej - 21,09 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m2 powierzchni użytkowej - 10,65 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1   m2 powierzchni użytkowej - 4,63 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m2 powierzchni użytkowej - 7,45 zł  

3)   Od budowli:  

a)   rurociągów i   przewodów linii rozdzielczej wody – 1   %  

b)   od pozostałych budowli – 2   %  

ich wartości, ustalonej na dzień 1   stycznia roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji w   tym roku, nie pomniejszona o   odpisy amortyzacyjne, a   w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z   dnia 1   stycznia roku, w   którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.  

§   3.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w   miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń w   sołectwach wchodzących w   skład gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Małysiak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »