| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Gilowice

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym / Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. /, art. 10 ust. 1   i 2   i art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych / Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm./, załącznika Nr 1   - 3   do obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 roku / M. P. poz. 743 / oraz pkt 3   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku / M. P. poz. 587 /, na wniosek Wójta  

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej :  

a)   powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  

-   posiadające katalizator spalin – 442 zł  

-   nieposiadające katalizatora spalin – 677 zł  

b)   powyżej 5,5 t do 9   t włącznie:  

-   posiadające katalizator spalin – 762 zł  

-   nieposiadające katalizatora spalin – 1.105 zł  

c)   powyżej 9   t a   poniżej 12 t :  

-   posiadające katalizatory spalin – 1.235 zł  

-   nieposiadające katalizatora spalin – 1.349 zł  

2)   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Stawka podatku w   złotych  

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

nie mniej niż  

mniej niż  

 

 

Dwie osie  

12  

14  

391  

654  

14  

15  

648  

826  

15 i   więcej  

---  

824  

1.565  

Trzy osie  

12  

17  

381  

494  

17  

19  

489  

767  

19  

21  

765  

937  

21  

23  

927  

1.315  

23 i   więcej  

 

1.305  

1.905  

Cztery osie i   więcej  

12  

25  

927  

937  

25  

27  

937  

1.364  

27  

29  

1.354  

2.024  

29 i   więcej  

 

2.024  

2.842  

3)   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów;  

a)   od 3.5 tony i   poniżej 12 ton - 1.520 zł  

4)   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub powyżej 12 ton.  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :  

ciągnik siodłowy + naczepa  

ciągnik balastowy + przyczepa  

w tonach  

Stawka podatku w   złotych  

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

nie mniej niż  

mniej niż  

 

 

Dwie osie  

12  

18  

290  

390  

18  

25  

504  

730  

25  

31  

810  

1.195  

31 i   więcej  

---  

1.720  

2.190  

Trzy osie  

12  

40  

1.555  

2.105  

40 i   więcej  

---  

2.085  

2.865  

5)   Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 612 zł  

6)   Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i   więcej niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

przyczepa + pojazd silnikowy  

w tonach  

Stawka podatku w   złotych  

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

nie mniej niż  

mniej niż  

 

 

Jedna oś  

12  

18  

232  

262  

18  

25  

365  

520  

25 i   więcej  

---  

515  

780  

Dwie osie  

12  

28  

422  

450  

28  

33  

834  

1.090  

33  

38  

1.085  

1.565  

38 i   więcej  

---  

1.467  

2.023  

Trzy osie  

12  

38  

915  

1.199  

38 i   więcej  

---  

1.188  

1.565  

7)   Od autobusów  

a)   posiadające mniej niż 30 miejsc siedzących łącznie z   kierowcą- 910 zł  

b)   posiadające 30 lub więcej miejsc siedzących łącznie z   kierowcą- 1.670 zł  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych:  

1)   autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb oświaty i   wychowania oraz zadań z   zakresu polityki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.  

§   4.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w   sołectwach wchodzących w   skład gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Małysiak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »