| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/127/12 Rady Gminy Gilowice

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym / Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. /, art. 19 pkt 1   lit. a   i pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych / Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm./ oraz pkt 4   lit. a   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku / M. P. poz. 587 /, na wniosek Wójta  

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży towarów w   następującej wysokości:  

1)   z ręki, kosza, skrzynki itp. 25 zł  

2)   z wozu konnego 28 zł  

3)   z jednego straganu 35 zł  

4)   z samochodu do 3   t 38 zł  

5)   z samochodu powyżej 3   t do 5   t 44 zł  

6)   z samochodu powyżej 5   t 55 zł  

§   2.   1)   Opłata targowa płatna jest gotówką u   inkasenta bezpośrednio na targowisku.  

2)   Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest urzędowe pokwitowanie wydane przez inkasenta.  

§   3.   Pobór opłaty targowej w   drodze inkasa na terenie Gminy Gilowice dokonuje Pani Kantyka Stanisława zam. Gilowice.  

§   4.   Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w   wysokości 25 % pobranej opłaty.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.  

§   6.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w   miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń w   sołectwach wchodzących w   skład gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Małysiak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »