| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/127/12 Rady Gminy Gilowice

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym / Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. /, art. 19 pkt 1   lit. a   i pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych / Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm./ oraz pkt 4   lit. a   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku / M. P. poz. 587 /, na wniosek Wójta  

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży towarów w   następującej wysokości:  

1)   z ręki, kosza, skrzynki itp. 25 zł  

2)   z wozu konnego 28 zł  

3)   z jednego straganu 35 zł  

4)   z samochodu do 3   t 38 zł  

5)   z samochodu powyżej 3   t do 5   t 44 zł  

6)   z samochodu powyżej 5   t 55 zł  

§   2.   1)   Opłata targowa płatna jest gotówką u   inkasenta bezpośrednio na targowisku.  

2)   Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest urzędowe pokwitowanie wydane przez inkasenta.  

§   3.   Pobór opłaty targowej w   drodze inkasa na terenie Gminy Gilowice dokonuje Pani Kantyka Stanisława zam. Gilowice.  

§   4.   Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w   wysokości 25 % pobranej opłaty.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.  

§   6.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w   miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń w   sołectwach wchodzących w   skład gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Małysiak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »