| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy Godów

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Godów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Godów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18   ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 15 ust. 1   pkt 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami) oraz art. 22 ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 6   września 2001 roku o   transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami)  

Rada Gminy Godów  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Udostępnia się operatorom i   przewoźnikom wykonującym przewozy osób w   transporcie drogowym, w   rozumieniu ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami) oraz ustawy z   dnia 6   września 2001 roku o   transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami), przystanki komunikacyjne zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków, o   których mowa w   ust. 1   określa załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/164/12    
Rady Gminy Godów    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Godów  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  
(miejscowość/ulica/nazwa/numer)*  

Lokalizacja  

Numer drogi gminnej  

1  

Krostoszowice/Wąwozowa/  

Wąwozowa  

G 36  

2  

Krostoszowice/Wąwozowa/Szkolna  

Wąwozowa  

G 36  

3  

Skrzyszów/Dębowa/Apteka  

Dębowa  

G 51  

4  

Podbucze/Wiejska/Sklep  

Wiejska  

G 65 Ł  

5  

Skrbeńsko/Poprzeczna/Granica  

Poprzeczna  

G 23  

6  

Gołkowice/Graniczna/Poprzeczna  

Graniczna  

G 19 Ł 1  

7  

Gołkowice/Graniczna/1 Maja/Żabków  

Graniczna  

G19  

8  

Podbucze/Dębowa/DPS  

Dębowa  

G 65 Ł  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/164/12  
Rady Gminy Godów    
z dnia 17 wrzesnia 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Godów  

§   1.   Udostępnianie operatorom i   przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a   Wójtem Gminy Godów, oraz po uiszczeniu opłaty za korzystanie z   przystanków, o   której mowa w   ustawie z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami).  

§   2.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§   3.   Zabrania się korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   celu przerw technicznych lub wynikających z   czasu pracy kierowcy. Nie dotyczy to postojów na przystankach, które wyposażono w   miejsca postojowe lub pętle autobusowe.  

§   4.   Pojazdy winny zatrzymywać się w   odległości nie większej niż 15 m od słupka ze znakiem D15 lub tablicy oznaczającej przystanek, a   w przypadku przystanku z   zatoką - w   tej zatoce, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i   bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Miejsce w   zatoce należy zajmować w   taki sposób, by umożliwić korzystanie z   niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.  

§   5.   W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   6.   Wójt Gminy Godów poinformuje w   terminie 3   dni roboczych operatora lub przewoźnika o   ograniczeniach, o   których mowa w   § 5.  

§   7.   Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z   Wójtem Gminy Godów sposób prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »