| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy Godów

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Godów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Godów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18   ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 15 ust. 1   pkt 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami) oraz art. 22 ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 6   września 2001 roku o   transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami)  

Rada Gminy Godów  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Udostępnia się operatorom i   przewoźnikom wykonującym przewozy osób w   transporcie drogowym, w   rozumieniu ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami) oraz ustawy z   dnia 6   września 2001 roku o   transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami), przystanki komunikacyjne zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków, o   których mowa w   ust. 1   określa załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/164/12    
Rady Gminy Godów    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Godów  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  
(miejscowość/ulica/nazwa/numer)*  

Lokalizacja  

Numer drogi gminnej  

1  

Krostoszowice/Wąwozowa/  

Wąwozowa  

G 36  

2  

Krostoszowice/Wąwozowa/Szkolna  

Wąwozowa  

G 36  

3  

Skrzyszów/Dębowa/Apteka  

Dębowa  

G 51  

4  

Podbucze/Wiejska/Sklep  

Wiejska  

G 65 Ł  

5  

Skrbeńsko/Poprzeczna/Granica  

Poprzeczna  

G 23  

6  

Gołkowice/Graniczna/Poprzeczna  

Graniczna  

G 19 Ł 1  

7  

Gołkowice/Graniczna/1 Maja/Żabków  

Graniczna  

G19  

8  

Podbucze/Dębowa/DPS  

Dębowa  

G 65 Ł  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/164/12  
Rady Gminy Godów    
z dnia 17 wrzesnia 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Godów  

§   1.   Udostępnianie operatorom i   przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a   Wójtem Gminy Godów, oraz po uiszczeniu opłaty za korzystanie z   przystanków, o   której mowa w   ustawie z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami).  

§   2.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§   3.   Zabrania się korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   celu przerw technicznych lub wynikających z   czasu pracy kierowcy. Nie dotyczy to postojów na przystankach, które wyposażono w   miejsca postojowe lub pętle autobusowe.  

§   4.   Pojazdy winny zatrzymywać się w   odległości nie większej niż 15 m od słupka ze znakiem D15 lub tablicy oznaczającej przystanek, a   w przypadku przystanku z   zatoką - w   tej zatoce, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i   bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Miejsce w   zatoce należy zajmować w   taki sposób, by umożliwić korzystanie z   niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.  

§   5.   W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   6.   Wójt Gminy Godów poinformuje w   terminie 3   dni roboczych operatora lub przewoźnika o   ograniczeniach, o   których mowa w   § 5.  

§   7.   Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z   Wójtem Gminy Godów sposób prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »