| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 261/XXV/2012 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku nr 141 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 44 ust. 3   i 4   Ustawy z   dnia 16 kwietnia o   ochronie przyrody (Dz. U. z   2009 r. Nr 151, poz. 1220 z   późn. zm., po uzgodnieniu z   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Gminy Koszęcin uchwala co następuje :  

§   1.   1.   Znosi się ustanowienie pomnika przyrody – dąb szypułkowy (Quercus robur), szt. 2   o obwodzie pnia na wysokości 130 cm od podłoża wynoszącym 169 cm i   142 cm, rosnące w   grupie drzew zlokalizowanej w   oddz. 75 Leśnictwa Trójca, będące elementem grupowego pomnika przyrody składającego się z   grupy 16 drzew dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie nr 4/96 z   dn. 06.02.1996 r. Wojewody Częstochowskiego – Dz. U. nr 2/96 poz. 5.  

2.   Zniesienie pomnika przyrody następuje z   uwagi na utratę wartości przyrodniczej, ze względu na którą ustanowiono tę formę ochrony przyrody oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.  

3.   W  związku z   § 1   ust. 1   i 2   niniejszej Uchwały zapis Rozporządzenia nr 4/96 z   dn. 06.02.1996 r. Wojewody Częstochowskiego – Dz. U. nr 2/96 poz. 5.  dot. grupy drzew w   opisie pomnika otrzymuje brzmienie : ” Dąb szypułkowy (Quercus rober) i   Lipa drobnolistna (Tilia cordata) grupa – (12 szt.) dąb szypułkowy 129-381 cm lipa drobnolistna 2   szt. 240,263”  

4.   Zmiana opisu dot. również poz. 1253 5   kolumny rejestru pomników przyrody województwa śląskiego prowadzonego przez RDOŚ Katowice.  

§   2.   Lokalizację pomników przyrody, o   których mowa w   § 1   ust. 1   zawiera mapa gospodarcza Nadleśnictwa Koszęcin stanowiąca załącznik nr 1   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 


do Uchwały 261/XXV/2012  
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »