| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/307/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie podziału Miasta Racibórz na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 § 2, 11, 12 i   13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta,  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Miasta Racibórz na 24 stałe obwody głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w   budynku Urzędu Miasta Racibórz przy ul.   Stefana Batorego 6   oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z   ustawą z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) rada miasta na wniosek prezydenta dokonuje podziału miasta na stałe obwody głosowania. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.  

Zgodnie z   art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) rada miasta dokonuje podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w   terminie 3   miesięcy od dnia podziału miasta na okręgi wyborcze. Zaproponowany podział miasta na obwody głosowania zgodny jest z   obowiązującymi przepisami.  


Załącznik do Uchwały Nr XXI/307/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PODZIAŁ MIASTA RACIBÓRZ NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »