| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/307/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie podziału Miasta Racibórz na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 § 2, 11, 12 i   13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta,  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Miasta Racibórz na 24 stałe obwody głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w   budynku Urzędu Miasta Racibórz przy ul.   Stefana Batorego 6   oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z   ustawą z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) rada miasta na wniosek prezydenta dokonuje podziału miasta na stałe obwody głosowania. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.  

Zgodnie z   art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) rada miasta dokonuje podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w   terminie 3   miesięcy od dnia podziału miasta na okręgi wyborcze. Zaproponowany podział miasta na obwody głosowania zgodny jest z   obowiązującymi przepisami.  


Załącznik do Uchwały Nr XXI/307/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PODZIAŁ MIASTA RACIBÓRZ NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »