| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 351/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Or .0007.122.2012  

(2012/031422)  

UCHWAŁA NR 351/XXVI/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 12 września   2012   r.  

w sprawie   szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

Na podstawie   art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),  

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej,  

Rada Miasta Rybnika  

uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Miasta Rybnika i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.  

§   3.   1.   Odbieranie odpadów komunalnych, ze wskazanych przez właścicieli nieruchomości w   deklaracji, miejsc gromadzenia odpadów,  prowadzone będzie z   częstotliwością określoną w   załączniku.  

2.   Na indywidualny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, w   szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie:  

a)   z terenów zabudowy wielomieszkaniowej,  

b)   z obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z   działalnością gospodarczą w   ścisłym centrum miasta.  

§   4.   1.   W punkcie selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanym w   Rybniku przy ul. Oskara Kolberga 67, odbierane będą nieodpłatnie, następujące frakcje odpadów komunalnych:  

a)   papier,  

b)   szkło bezbarwne,  

c)   szkło kolorowe,  

d)   tworzywa sztuczne,  

e)   opakowania wielomateriałowe,  

f)   metal,  

g)   opony.  

2.   Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.  


3.   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku              (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w   godzinach od  6 00 do  20 00 .  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Andrzej   Wojaczek

 


Załącznik   do Uchwały Nr 351/XXVI/2012    
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 12 września 2012 r.  

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  


GRUPA ODPADÓW  

ZABUDOWA  

OBIEKTY  

JEDNORODZINNA  

WIELOMIESZKANIOWA  

użyteczności publicznej  
oraz obiekty związane z   działalnością gospodarczą  

użyteczności publicznej  
oraz obiekty związane z   działalnością gospodarczą  
w ścisłym centrum miasta   *  


ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE  
 


2 razy w   miesiącu  


2 razy w   tygodniu  


2 razy w   miesiącu  


4 razy w   miesiącu  

PAPIER  


1 raz w   miesiącu  


co 2   tygodnie  


2 razy w   miesiącu  


2 razy w   miesiącu  

SZKŁO  

TWORZYWA SZTUCZNE,  
OPAKOWANIA  
WIELOMATERIAŁOWE,  
METAL  

ODPADY ZIELONE  

2 razy w   miesiącu  
(maj-listopad)  

 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,  
OPONY  


2 razy w   roku  
 


co 2   tygodnie  
 

 

 

ODPADY ELEKTRYCZNE  
I ELEKTRONICZNE  

2 razy w   roku  

 

 

* ścisłe centrum miasta - zgodnie z   Regulaminem utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Rybnika  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »