| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 95/XV/12 Rady Gminy Starcza

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 3   i 4, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) i   art.15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r. Nr 5, poz.13 z   późn.zm.)  
Rada Gminy Starcza uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Starcza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Starcza, zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/XV/12
Rady Gminy Starcza
z dnia 25 września 2012 r.

Wykaz przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Starcza  

 

Lp.  

Miejscowość  

Nazwa przystanku  

1.                            

Klepaczka                                                  

Klepaczka                                                        

2.  

Łysiec  

Łysiec  

3.  

Łysiec  

Łysiec Górny  

4.  

Łysiec  

Łysiec Kolonia  

5.  

Łysiec  

Łysiec Osiedle  

6.  

Łysiec  

Łysiec Skrzyżowanie  

7.  

Rudnik Mały  

Rudnik Mały  

8.  

Rudnik Mały  

Rudnik Mały I  

9.  

Rudnik Mały  

Rudnik Mały OSP  

10.  

Rudnik Mały  

Rudnik Mały Pętla  

11.  

Rudnik Mały  

Rudnik Mały Skrzyżowanie  

12.  

Starcza  

Starcza Brzozowa  
(dotychczasowa nazwa Starcza)  

13.  

Starcza  

Starcza Górka  
(dotychczasowa nazwa Starcza II)  

14.  

Starcza  

Starcza Kościół  

15.  

Starcza  

Starcza Osiedle  

16.  

Starcza  

Starcza Sklep  

17.  

Starcza  

Starcza Skrzyżowanie-Gliwicka  

18.  

Starcza  

Starcza Skrzyżowanie-Szkolna  

19.  

Starcza  

Starcza Spacerowa  

20.  

Starcza  

Starcza Szkoła  

21.  

Starcza  

Starcza Zimna Woda  

22.  

Własna  

Własna  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/XV/12
Rady Gminy Starcza
z dnia 25 września 2012 r.

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Starcza  

1.   Do korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Starcza uprawnieni są przewoźnicy i   operatorzy, wykonujący przewozy osób, w   rozumieniu ustawy z   dnia 6   września 2001r. o   transporcie drogowym (Dz. U. z   2007r. Nr 125, poz. 874 z   późn. zm.) i   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz.13 z   późn. zm.).  

2.   Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:  

1)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki i   czasy odjazdów z   poszczególnych przystanków;  

2)   schemat połączeń komunikacyjnych z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami.  

3.   Warunkiem korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza jest zawarcie umowy z   Gminą Starcza.  

4.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez operatora lub przewoźnika następuje z   zachowaniem następujących zasad:  

1)   przewoźnik lub operator zobowiązany jest dostarczyć do właściwej komórki Urzędu Gminy w   Starczy rozkłady jazdy, w   celu ich umieszczenia na przystankach komunikacyjnych;  

2)   zatrzymywanie pojazdu może następować jedynie na przystankach komunikacyjnych wymienionych w   rozkładzie jazdy i   wyłącznie na czas niezbędny do zapewnienia obsługi pasażerów (wsiadanie/wysiadanie);  

3)   podjeżdżanie pojazdu na przystanek komunikacyjny i   zatrzymywanie powinno odbywać się w   sposób nieograniczający przepustowości przystanku i   niepowodujący zagrożenia dla organizacji i   bezpieczeństwa ruchu.  

5.   Na terenie przystanków komunikacyjnych zabrania się bez zgody Wójta Gminy Starcza umieszczania plakatów i   ogłoszeń.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Ewa   Jędrzejewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »