| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 269/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1   i   art. 12 pkt 1   i   pkt 11 oraz art. 40 ust.1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   pkt 3   w   związku z   art.91d pkt 1) ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz.   674 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1  

W uchwale Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z   dnia 24 stycznia 2005 r. w   sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w   kształceniu zaocznym,wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w §1 ust.1 w   tabeli „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć”:  

a)   w wierszu o   lp. 1   skreśla się wyrażenie „placówek opiekuńczo-wychowawczych i”,  

b)   skreśla się treść dotychczasowego wiersza o   lp. 3   w brzmieniu:  

 

3.  

Pedagodzy, psycholodzy zatrudnieni w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

26  

a w   jego miejsce wprowadza się wiersz o   lp. 3   w brzmieniu:  

 

3.  

Doradca zawodowy w   centrum kształcenia zawodowego i   ustawicznego  

20  

c)   treść dotychczasowego wiersza o   lp. 6   w brzmieniu:  

 

6.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z   zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w   tym logopedzi, rehabilitanci i   nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną w   szkołach i   placówkach specjalnych  

18  

zmienia się na:  

 

6.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z   zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w   tym logopedzi, rehabilitanci i   nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną w   szkołach i   placówkach specjalnych  

24  

2)   w § 1   skreśla się ust.2,  

3)   w § 3   skreśla się ust.1,  

4)   w § 4   skreśla się wyrażenie „i 1a)”,  

5)   w związku z   wykreśleniem w   § 3   ust. 1   uchwały, zmienia się numeracja porządkowa w   ten sposób, że w   § 3   ust. 2   i 3   stają się odpowiednio ust.1 i   2.  

§   2  

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Lublińcu.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »