| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 269/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1   i   art. 12 pkt 1   i   pkt 11 oraz art. 40 ust.1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   pkt 3   w   związku z   art.91d pkt 1) ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz.   674 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1  

W uchwale Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z   dnia 24 stycznia 2005 r. w   sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w   kształceniu zaocznym,wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w §1 ust.1 w   tabeli „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć”:  

a)   w wierszu o   lp. 1   skreśla się wyrażenie „placówek opiekuńczo-wychowawczych i”,  

b)   skreśla się treść dotychczasowego wiersza o   lp. 3   w brzmieniu:  

 

3.  

Pedagodzy, psycholodzy zatrudnieni w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

26  

a w   jego miejsce wprowadza się wiersz o   lp. 3   w brzmieniu:  

 

3.  

Doradca zawodowy w   centrum kształcenia zawodowego i   ustawicznego  

20  

c)   treść dotychczasowego wiersza o   lp. 6   w brzmieniu:  

 

6.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z   zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w   tym logopedzi, rehabilitanci i   nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną w   szkołach i   placówkach specjalnych  

18  

zmienia się na:  

 

6.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z   zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w   tym logopedzi, rehabilitanci i   nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną w   szkołach i   placówkach specjalnych  

24  

2)   w § 1   skreśla się ust.2,  

3)   w § 3   skreśla się ust.1,  

4)   w § 4   skreśla się wyrażenie „i 1a)”,  

5)   w związku z   wykreśleniem w   § 3   ust. 1   uchwały, zmienia się numeracja porządkowa w   ten sposób, że w   § 3   ust. 2   i 3   stają się odpowiednio ust.1 i   2.  

§   2  

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Lublińcu.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »