| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/213/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie podatku od środków transportu

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku (Monitor Polski Nr 116 poz. 587 z 14.08.2012 r.) w sprawie: górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie: stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku (Monitor Polski poz. 743 z 12 października 2012 r.)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportu:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

(w złotych )

(w złotych )

(w złotych )

Samochody posiadające katalizator spalin

348

578

692

Samochody nie posiadające katalizatora spalin

520

865

1040

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka podatku ( w złotych )

1

2

3

4

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

184

184

13

14

184

509

14

15

509

718

15

718

1.624

Trzy osie

12

17

184

320

17

19

320

657

19

21

657

855

21

23

855

1.317

23

25

1.317

2.044

25

1.317

2.044

Cztery osie i więcej

12

25

855

865

25

27

865

1.350

27

29

1.350

2.144

29

31

2.144

3.035

31

2.144

3.035

2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton .

Ciągniki

(w złotych)

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1.010

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton.

1.213

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy+naczepa,ciągnik balastowy+naczepa (w tonach)

stawki podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

51

51

18

25

347

625

25

31

725

1.191

31

1.831

2.398

Trzy osie

12

40

1.543

2.137

40

2.137

3.015

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa się na 1.044,00 zł.              

4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

stawki podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

220

220

18

25

231

416

25

416

727

Dwie osie

12

28

273

403

28

33

835

1.160

33

38

1.103

1.676

38

1.491

2.205

Trzy osie

12

38

878

1.222

38

1.222

1.661

5. Od autobusów :

Lp.

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

(w złotych )

(w złotych )

1

1.401

1.762

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XIII/113/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2011 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »