| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.187.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.), art. 5, 6   ust. 12, art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; z   późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministerstwa Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. ( Monitor Polski z   2012 r. poz. 587) Rada Miejska w   Krzepicach, uchwala:  

§   1.   Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w   następujących wysokościach:  

1) Od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych –   0,66 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-   15,70 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   10,24 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w   rozumieniu przepisów o   dzialalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,45 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych - w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-   3,82 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

2) Od budowli   2%   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

3) Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków–   0,84 zł   od 1   m2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   4,33 zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych – w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   0,23 zł   od 1   m2 powierzchni.  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości:  

1) budynki, grunty, budowle służące do odprowadzania i   oczyszczania ścieków, poboru i   uzdatniania wód, rurociągi i   przewody sieci rozdzielczej wody,  

2) budynki zajęte na potrzeby muzeów innych niż rejestrowe z   wyłączeniem zajętych na potrzeby działalności gospodarczej,  

3) budynki, grunty, budowle służące działalności statutowej polegającej na wykonywaniu zadań niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.  

4) budynki zajęte w   zakresie działalności: - pomocy społecznej, - kultury i   sztuki, - wypożyczania książek i   czytelnictwa.  

§   3.   Poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonują w   drodze inkasa w   sołectwie inkasenci. Mieszkańcy z   terenu miasta i   osiedli (Kuków, Kuźniczka), a   także sołectw mogą dokonywać wpłat w   kasie Urzędu, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w   miejscach publicznych.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »