| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Gminy Miedźna

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/115/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2012


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XV/115/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2012, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 25 423,11 zł

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XV/115/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2012, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25 423,11 zł

§ 3. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów wynosi 53 399 164,04 zł,
a po stronie wydatków 54 121 771,11 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/172/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 października 2012 r.

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Dział

Nazwa

Kwota

1

2

3

bieżące

801

Oświata i wychowanie

20 823,11

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 623,11

Wpływy z usług

12 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

4 400,00

Wpływy z różnych dochodów

1 800,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 623,11

926

Kultura fizyczna

4 600,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

4 600,00

Razem

25 423,11


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/172/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 października 2012 r.

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NAROK 2012

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

801

Oświata i wychowanie

34 823,11

80101

Szkoły podstawowe

14 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

14 000,00

80104

Przedszkola

4 400,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

4 400,00

80110

Gimnazja

4 423,11

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 800,00

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2 623,11

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

12 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

12 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 14 000,00

85401

Świetlice szkolne

- 14 000,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 14 000,00

926

Kultura fizyczna

4 600,00

92601

Obiekty sportowe

4 600,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

4 600,00

Razem:

25 423,11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »