| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Miedźna

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, okreslenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 8, art. 40 ust. 1, w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 oraz art. 19, pkt 1, lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Miedźna w wysokości:

1

Przy sprzedaży z kosza, wiadra

9,00 zł

2

Przy sprzedaży ze stoiska o powierzchni do 2,5 m2
za każdy następny rozpoczęty m2

16,00 zł
6,00 zł

3

Przy sprzedaży z samochodu o masie całkowitej do 3,5 t, platformy, przyczepy

33,00 zł

4

Przy sprzedaży z samochodu o masie całkowitej powyżej 3,5 t

61,00 zł

§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje sie stawkę wyższą.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Górze ul. Topolowa 6, Sołtysom oraz Przewodniczącym Zarządu Rad Osiedlowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

3. Ustala się terminy płatności pobranych opłat przez:

a) Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządu Rad Osiedlowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych - w termnie 2 dni roboczych po zainkasowaniu opłaty,

b) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

- do należności pobranych w drodze inkasa w pierwszej połowie miesiąca - do 15 każdego miesiąca

- do należności pobranych w drodze inkasa w drugiej połowie miesiąca - do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 18 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, okreslenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »