| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy Miedźna

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miedźna w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Określa się następujące wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących z dniem 1 stycznia 2013 roku na terenie Gminy Miedźna.

1. 1) Dla samochodów ciężarowych posiadających dopuszczalną masę całkowitą:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka

Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

516,00 zł

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

624,00 zł

Powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton

900,00 zł

2) Dla samochodów ciężarowych posiadających 2 osie o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 15 ton

900,00 zł

1 032,00 zł

Od 15 ton i więcej

1 068,00 zł

1 608,00 zł

3) Dla samochodów ciężarowych posiadających 3 osie o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 19 ton

1 068,00 zł

1 140,00 zł

Od 19 ton do mniej niż 23 tony

1 992,00 zł

2 040,00 zł

Od 23 ton i więcej

2 040,00 zł

2 112,00 zł

4) Dla samochodów ciężarowych posiadających 4 osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej:


Dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 27 ton

1 920,00 zł

2 040,00 zł

Od 27 ton do mniej niż 29 ton

1 920,00 zł

2 304,00 zł

Od 29 ton i więcej

2 112,00 zł

2 964,00 zł

2. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) Dla ciągników siodłowych i balastowych posiadających masę całkowitą zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka

Od 3,5 tony do 7 ton włącznie

1 032,00 zł

Powyżej 7 ton do mniej niż 12 ton

1 296,00 zł

2) Dla ciągników siodłowych i balastowych posiadających 2 osie o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 25 ton

1 032,00 zł

1 296,00 zł

Od 25 ton do mniej niż 31 ton

1 428,00 zł

1 608,00 zł

Od 31 ton do 36 ton włącznie

1 812,00 zł

2 292,00 zł

Powyżej 36 ton

1 920,00 zł

2 484,00 zł

3) Dla ciągników siodłowych i balastowych posiadających 3 osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 40 ton

1 920,00 zł

2 220,00 zł

Od 40 ton i więcej

2 220,00 zł

2 964,00 zł

3. 1) Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka

Od 7 ton do mniej niż 12 ton

312,00 zł

2) Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) przyczepy i naczepy, posiadające 1 oś:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 25 ton

312,00 zł

420,00 zł

Od 25 ton i więcej

420,00 zł

720,00 zł

b) przyczepy i naczepy posiadające 2 osie:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 28 ton

312,00 zł

408,00 zł

Od 28 ton do mniej niż 33 ton

792,00 zł

1 092,00 zł

Od 33 ton do mniej niż 38 ton

1 092,00 zł

1 656,00 zł

Od 38 ton i więcej

1 476,00 zł

2 196,00 zł

c) przyczepy i naczepy posiadające 3 osie i więcej:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do 36 ton włącznie

876,00 zł

1 224,00 zł

Powyżej 36 ton

1 224,00 zł

1 644,00 zł

4. Autobusy

O liczbie miejsc

Stawka

Do 15 miejsc włącznie

1 296,00 zł

Od 16 do 29 miejsc włącznie

1 524,00 zł

30 miejsc i więcej

1 680,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »